Kreds Sydvestjylland

Aktiviteter i kredsen

Frameldinger

Vi oplevede sidste skoleår frameldinger til stævner og aktivitetsdage på så sent et tidspunkt, at der var sendt information ud til skolerne. Desværre er det allerede forekommet to gange i dette skoleår. Hver gang giver det ekstra arbejde, da planerne skal ændres, og det er en ekstra udgift for foreningen.
Derfor ser vi os nødsaget til at sende en opkrævning på 500 kr. til skolen, hvis der sendes afbud, når der er sendt information ud.

Aktivitetsplan 2018/2019 kan hentes
her

 

Vi har også i det kommende skoleår valgt, at aktiviteterne i Esbjerg ikke er fordelt på de enkelte haller, da vi hvert år må flytte klasser grundet overbooking eller for få hold.

Skoler, der tilmelder mange hold, kan ikke forvente at komme til den samme hal.

Når tilmeldingsfristen er overskredet, er det ikke muligt at tilmelde sig via hjemmesiden.

Er du kommet for sent, kan du sende en mail til lis.jensen12@skolekom.dk med oplysninger om aktivitet, skole, klasse(r), antal elever/hold, mobilnr.

Du vil få en tilbagemelding på, om det er muligt at deltage.

Skole-DM er på følgende årgange:

5. klasse i Høvdingebold (for klassehold)
6. klasse i Fodbold
7. klasse i Atletik
8. klasse i Håndbold og Basketball
9. klasse i Volleyball

 

Aktivitetsoversigt