Generelle retningslinier

Medlemskab af Dansk Skoleidræt:

Alle folkeskoler, fri- og privatskoler i Esbjerg Kommune, Varde Kommune, Vejen Kommune, Fanø Kommune og Billund Kommune kan tegne medlemskab af Dansk Skoleidræt Sydvestjylland.

Det koster 6,50 kr. pr. elev pr. år.

Som deltagerskole skal du være opmærksom på følgende:

 • Enhver lærer, der tilmelder hold/klasser, forpligter sig til at være til stævneledelsens disposition - det er lærerne, som er ansvarlig for afvikling af kampene.
 • Der vil i det info-materiale, som kommer ud omkring stævnerne, være angivet, hvornår den enkelte skole skal være dommer/baneansvarlig.
 • Det kan til nogle af stævnerne anbefales at tage elever med fra udskolingen.
 • Det er den enkelte lærers eget ansvar at sætte sig ind i stævnereglerne og gøre sig bekendt med, hvorledes det givne stævne afvikles.
 • Ved ethvert arrangement skal de deltagende hold /klasser være ledsaget af mindst én lærer.
 • Har du ikke modtaget informationer 14 dage før aktivitetsdagen, beder vi dig rette henvendelse til den stævneansvarlige.
 • Vi vil bede om en bekræftelse på jeres tilmelding ca. 4 uger før stævnet/aktivitet.
 • Hvis vi vælger at dublere et stævne, vil vi tilstræbe at give besked 3-4 uger, før stævnet finder sted. En dublering kan både betyde nyt sted og ny dato

Økonomi ved deltagelse:

 • Deltagelse i elevaktiviteter og kurser er gratis for medlemsskoler.
 • Du kan se, om din skole er medlem af kredsen under punktet Medlemsskoler.
 • Øvrige skoler kan deltage for 300 kr. pr. klasse + 6,50 kr. pr. elev pr. aktivitet + evt. deltagergebyr. Deltagergebyr for kurser er 150 kr. pr. person..
 • Trækkes et hold/klasse, efter at kontaktlæreren har bekræftet sin tilmelding, vil skolen få en opkrævning på 200 kr.

Når I tilmelder jer til stævner og aktivitetsdage, så HUSK

 • at tage forbehold for lejrskoler, terminsprøver, alternative uger, ekskursioner, erhvervspraktik m.m.
 • at orientere skolens ledelse og kollegaer om, hvem der deltager
 • at deadline skal overholdes – klasser/hold, der tilmelder efter deadline kan ikke være sikre på at deltage
 • at ved tilmelding vil I modtage et autosvar på, at jeres tilmelding er registreret — tjek venligst jeres oplysninger.
  Er der problemer med tilmelding, kontaktes Lis Jensen ljen@vejen.dk