Høvdingebold 5. kl. Vejen Idrætscenter 22.01.25

 Reglement

Vær opmærksom på ændringer i reglement og holdsammensætning - alt findes i nedenstående link

Stævnereglement kan hentes https://skoleidraet.dk/skolehoevdingebold/staevnereglement/

Mere info på www.skolehøvdingebold.dk

Udover at øve høvdingebold i idrætstimerne kan deltagerne før stævnerne arbejde med et særligt undervisningsmateriale, der sikrer, at alle i klassen har en aktiv rolle ved turneringen. Disse aktiviteter kan indgå i et tværfagligt samarbejde med klassens øvrige lærere.

Team- og Trivselsmateriale - Dansk Skoleidræt- download materialet

Vinderne af de lokale kredsstævner går videre til kredsmesterskabet, der afholdes i Bramming Kultur- og Fritidscenter tirsdag, den 19. marts 2024.

Vinderen af kredsmesterskabet går videre til DM, der afholdes i Flensburg af kreds Sydslesvig 28.- 29. maj 2024.

Stævneansvarlig:
Lene Tang     Mail: leta@esbjerg.dk     Mobil: 2724 1968

Yderligere information:
Der skal deltage mindst én lærer pr. klasse. Senest 2 uger før stævnedagen vil skolerne modtage yderligere oplysninger.

Såfremt din kommune/skole ikke yder tilskud til Dansk Skoleidræt Sydvestjylland, vil der være tale om et deltagergebyr på kr. 300 pr. klasse + 6,50 kr. pr. elev.

SignUpForm

Aktivitetsoversigt

 1. 31.
  maj.
  0.,1.,2. klasse
 2. 04.
  jun.
  6. klasse
 3. 10.
  jun.
  6. klasse
 4. 25.
  sep.
  Fodbold 6. kl. Ribe 25.09.24
  Ribe Fritidscenter
  6. klasse
 5. 25.
  sep.
  6. klasse