Kurser

Kom hurtigt i gang

Sådan får I aktive frikvarterer

Alt, det kræver at få aktive frikvarterer, er et kursus, hvor eleverne, der skal være igangsættere, læres op. Det anbefales, at den enkelte skole efter egne kriterier udvælger elever, gerne af begge køn og på tværs af klasser og/eller klassetrin samt har tilknyttet én (og meget gerne to) tovholdere, som deltager på kurset. Tovholderne hjælper og bakker eleverne op på kort og lang sigt og deltager på kurset sammen med eleverne.

 

Sådan får i aktive frikvarterer i indskolingen

Legepatruljen er den aktive pause for indskolingseleverne. Derfor er et kursus i Legepatruljen nødvendigt, før I kan gå i gang med at skabe fede frikvarterer for skolens yngste elever.

Sådan får I aktive frikvarterer på mellemtrinet

GameBoosters er den aktive frikvarterer for mellemtrinnet. Derfor er et kursus i GameBoosters nødvendigt, før I kan gå i gang med at skabe fede frikvarterer for skolens mellemtrinselever.