Viden

Kom hurtigt i gang

Hvorfor aktive frikvarterer?

  • Skaber mere liv i skolegården - både fysisk og socialt
  • Giver bedre trivsel blandt eleverne både på egen årgang. men også på tværs af årgange
  • Skaber bevægelse i frikvarterne
  • Styrker elevernes sundhed og læring

I faktaarket "Fysisk aktivitet og trivsel" kan du læse mere om de gode argumenter for aktive frikvarterer. 

Bliv inspireret af Thyregod Skole, der har tilpasset Legepatrulje-konceptet til deres egen skole. Artiklen giver et godt indblik i de positive trivselseffekter en indsats i aktive frikvarterer kan medføre.

Læs artiklen her

 

Du kan også få et indblik i hvilken forskel GameBoosters gør på Løsning Skole.

Læs artiklen her