Aktivitet

Salmemix

Aktivitetsinformation

Bevægelse i undervisningen

Kristendomskundskab

Primær formål og fokus

Analyse og refleksion Diskussion og vurdering Forståelse og anvendelse

Klassetrin

2. – 3. 4. – 5. 6. – 7.

Tid

10 – 20 min. 20 – 30 min.

Gem aktiviteten til
senere
Print aktiviteten

Eleverne får hver udleveret et kort med enten en højtid/ritual/årstid eller en salme. Der må gerne være flere kort med salmer til samme højtid/ritual/ årstid. Det vigtigste er, at alle salmer har en ”makker” – dvs. en salme, der passer sammen med en højtid/et ritual/en årstid. Derudover har underviseren en seddel med opgaver til de forskellige højtider/salmer omkring fx traditionen, forståelse af salmen el. lign.

 

Eleverne har alle et kort. Nu spreder de sig ud over et område og bevæger sig rundt imellem hinanden. Når underviseren giver signal, finder eleverne sammen i par og kigger, om deres brikker passer sammen – fx ”Bryllup” og ”Det er så yndigt at følges ad”.

 

Hvis de passer sammen, udfører de den bevægelse, der passer til deres salme/højtid. Fx:

  • Bryllup: Armkrog og danse rundt fem gange
  • Nytår: Englehop (hop ind i det nye år)
  • Sommer: Gadedrengeløb med arme over hovedet (jubii vi har ferie!)
  • Efterår: Lave ”regnvejr” på makkerens ryg
  • Morgen: Solhilsen som i yoga
  • Dåb: Kravle mellem benene på hinanden på skift fem gange
  • Jul: Tag fat i hinandens hænder og dreje rundt tre gange (danser om juletræet)

 

Eleverne kan evt. hjælpe med at finde på flere bevægelser til de højtider og ritualer, I har arbejdet med.

 

Herefter går eleverne sammen og løser en opgave om denne højtid, som udleveres skriftligt eller mundtligt. Når opgaven er løst, går de med i legen igen, men må ikke finde sammen igen. De elever der finder sammen, men hvis brikker ikke passer sammen, skal udføre begge bevægelser fra de to brikker.

 

Øvelsen afsluttes med, at I på klassen gennemgår de opgaver, underviseren har stillet til de par, der fandt sammen.

 

Materialer

Kort med hhv. højtider, ritualer og årstider og dertilhørende salmer (årstiderritualer og højtider)

 

Søgning