Brain breaks

Kom hurtigt i gang
 • Få ugens øvelse

  Vi udsender hver uge en øvelse, der kan bringe bevægelse ind i din undervisning. Brug den til inspiration og påmindelse om bevægelsen. Abonner her helt gratis!

  Ugens Øvelse
 • Brug vores gratis øvelsesdatabase

  Dyk ned i øvelsesdatabasen og find mere end 150 konkrete øvelsesforslag til alle klassetrin og fag. Mange af dem har en lille introfilm og arbejdsark.

 • Book et kursus

  Kom på kursus i bevægelse i undervisningen. Boost den fælles mission og få lette værktøjer til at lykkes med bevægelsen! Læs mere om vores kursustilbud!

  Bevægelse i undervisningen

Brain break kategorier

Bevægelse kan være mange ting bl.a. brain breaks.

Formålet med en brain break er at give eleverne en kort aktiv pause, som giver ilt til hjernen og ny energi til det videre arbejde. Brain breaks kan inddeles i fire kategorier, der på hver sin måde understøtter læring og trivsel. Læs en uddybning af kategorierne længere nede. 

Hvis du vil have en brain break plakat, som kan hænges op i klassen, så kan du købe den her. Plakaten er god, når du vil synliggøre og italesætte formålet med brain breaks med dine elever. 

Formålet med brain breaks er ikke at understøtte læring af et specifikt fagligt stof. Hvis du søger inspiration til faglige øvelser, kan du læse om bevægelsesblomsten og finde øvelser her. 

Koordination

Koordinationsøvelser kan styrke elevernes evne til at koordinere og forbedrer derigennem hjernens ydeevne. Koordination handler om, hvordan eleverne er i stand til at samordne kroppens bevægelser i forhold til hinanden og til omgivelserne. Når eleverne laver nye krydsbevægelser, det vil sige koordinering af højre og venstre side af kroppen, stimuleres hjernebjælken, så den bliver tykkere og kan overføre information hurtigere fra den ene hjernehalvdel til den anden. Det er blandt andet grundlæggende for skrive- og læsefærdigheder. Derudover har hjernebjæl­kens ydeevne indflydelse på vores indlæring, hukommelse og motivation.

Kendetegnene for brain breaks med koordination er krydsbevægelser, udfordringer, uensartede bevægelser og at øge tempoet

Tillid og samarbejde

Formålet med aktiviteter med fokus på tillid og samarbejde er, at eleverne får det godt med hinanden i klassen. Aktiviteterne har fokus på, at eleverne bliver gode til at samar­bejde, og at de oparbejder tillid til hinanden. På den måde kan aktiviteterne bidrage til at skabe et godt og trygt klassemiljø, hvor alle tør afprøve, stille nysgerrige spørgsmål og tale om ting, de ikke er helt sikre på. Det skaber gode rammer for læring.

Kendetegnene for brain breaks med tillid og samarbejde er, at eleverne tør deltage, at de samarbejder, at de stoler på hinanden og viser hinanden tillid.

Puls

Pulsøvelser kan gøre eleverne mere læringsparate ved at skabe bedre rammer for, at hukommelsen kan lagre det faglige stof, de netop har arbejdet med. Et fokus på puls er vigtigt, fordi en række undersøgelser har påvist, at motion og bevægelse kan ændre hjernens struktur og funktion ved mere forgrenede nerveceller og et tættere netværk i hjernebarken. Pulsaktiviteter før undervisningen kan give mere læringsparate elever, idet neuronkoblingerne i hjernen styrkes. Her er det vigtigt, at aktiviteterne ikke er af for høj intensitet i for lang tid, da det kan skabe en mindre stresstilstand i kroppen. Målet er således ikke at stresse kroppen, men at opkvikke krop og hjerne. Pulsaktiviteter efter undervisningen kan bidrage til at fremme lagring og hukommelse.

Kendetegnene for brain breaks med puls er, at pulsen stiger, der kan med fordel bruges mere plads rent fysisk, der kan være et legende element, eventuelt med små konkurrencer og der kan være fokus på samarbejde i aktiviteten. For at få pulsen til at stige, skal man bevæge mange led på en gang og aktivere kroppens store muskler fx lår, baller, haser, bryst og ryg. 

Koncentration og opmærksomhed

Denne type øvelser kan skærpe elevernes evne til at være opmærksomme og koncentrere sig, så de bliver mere læringsparate. Åndedrætsøvelser, mindfulness og massage har en positiv indvirkning på elevernes udbytte af undervisningen, så de bliver mere rolige og opmærksomme på sig selv, hinanden og det faglige stof. Arbejdet med disse aktiviteter har også vist sig at mindske mobning blandt eleverne, fordi de udvikler deres empatiske evner i fællesskab. Det gør det nemmere for eleverne at håndtere og løse konflikter og uoverensstemmelser.

Kendetegnene for brain breaks med koncentration og opmærksomhed er et indadrettet fokus, stor koncentration, alene-aktiviteter med fokus på åndedrættet og par-aktiviteter med kropskontakt (massage).