Fakta og viden

Få mere inspiration
 • Brug Minimotorik i bevægelsesbånd

  Bliv inspireret af Mini-motorik-konceptet og materialerne hertil. Målgruppen for Mini-motorik er førskole- og indskolingsbørn.

  Inspiration og materialer
 • Bestil motorik-materialer

  Køb Mini-motorik hæfte, aktivitetskort eller Skolesport MOTORIK. Det hele er supernemt at gå til.

  Webshop
 • Kurser i motorik

  Se vores udvalg af kurser for elever og lærere. Meld dig til et kursus eller bestil et kursus til din skole.

  Kurser

Fakta om Bevægelsesbånd 

Dansk Skoleidræts nyeste undersøgelse, Bevægelse i Skoledagen 2020 viser, at 37 % af landets skoler,  har en bevidst og struktureret indsats for bevægelse i form af selvstændige bevægelsesbånd eller -moduler.
90 % af de skoler, som har en indsats på området, afvikler bevægelsesbånd eller -moduler minimum 1-2 gange om ugen i indskolingen. På mellemtrinnet og i udskolingen er denne andel hhv. 81 % og 61 %. Hvad angår indhold i disse bevægelsesbånd - eller moduler, så er det aktiviteterne boldspil, gåture, samarbejdsøvelser, organiseret leg og løb, som flest skoler peger på indgår som aktivitet.

Bevægelsesbånd med power skal inspirere skoler til at lave bevægelsesbånd for alle børn med motiverende og varierede aktiviteter, der giver høj puls og kropslige udfordringer - og succeser.  

En undersøgelse fra VIVE 2017, der viser at et bevægelsesbånd giver mulighed at arbejde med højere intensitet og dermed fremme den fysiske sundhed. Undersøgelsen peger på, at bevægelsesbåndene oftest varetages af pædagoger, varer 15-45 minutter og at pædagogerne mangler inspiration til selve indholdet og oftest nævner ”fodbold, løbe rundt om skolen, rundbold og stafet” som eksempler på hvad man laver af bevægelse.

Bevægelsesbånd med power er inspireret af "PULS programmet", som har kørt på Langhøjskolens mellemtrin og udskoling. PULS programmet er evaluereret af Fiibl 2019.