Inspiration og materialer

FritterSport Bevægelseskatalog

I FritterSport Bevægelseskataloget tages der afsæt i modellen; Legens Udviklingsmuligheder. I bliver klædt på til at facilitere lege, som bidrager til børnenes psykiske, kognitive, sociale og fysiske udvikling i en social kontekst, hvor alle bidrager til og har betydning for fællesskabet.

Bevægelseskataloget indeholder 128 lege inden for kategorierne; Boldleg, danseleg, kampleg, kreativ leg, motorikleg, naturleg, rolig leg og samarbejdsleg. Til hver leg er der en praktisk introduktion, samt en beskrivelse af hvilke materialer der skal bruges. Derudover er der angivet en procentvis fordeling af i hvor høj grad legene fremmer børnenes psykiske, kognitive, sociale og fysiske udvikling

Bevægelseskataloget kan nemt bruges som opslagsværk til bevægelse i skole- og SFO-tide.