Valgfag

Skab rollemodeller på skolen

Junioridrætsledere er elever fra 7.-10. klasse, der bl.a. uddannes til at fungere som trænere, kunne planlægge, formidle og lave aktivitetsudvikling samt -justering.

Få junioridrætsledere på din skole

Et valgfag, der gør en forskel

Opret en junioridrætslederuddannelse som valgfag, og få seje elever, der kan agere rollemodeller for deres skolekammerater. Junioridrætslederene - også kaldet juniortrænerne - bliver fantastiske igangsættere og rollemodeller for de yngre elever, når de står for aktiviteter og bevægelse på skolen.

Målgruppen er elever i 7.-10. klasse, der ønsker en uddannelse, hvor leg, bevægelse og teori er omdrejningspunktet. Målene med uddannelsen er, at junioridrætslederne:

  • kan fungere som trænere og er bevidste om leder/trænerrollen.
  • har kendskab til krop, motorisk udvikling og træning.
  • kan planlægge og formidle.
  • kan lave aktivitetsudvikling og justere aktiviteterne, så de passer til den gruppe af børn, der undervises.
  • har kendskab til en forening, og hvordan arbejdet i en forening organiseres og drives.
  • Uddannelsen til Junioridrætsleder kan tilbydes på skolen som valgfag i overbygningen, i ungdomsskoleregi eller i en forening.