Forside/Den åbne skole

Den åbne skole

Den åbne skole

Samarbejde mellem skolen og foreningerne

Den åbne skole er en skole, som inddrager verden omkring sig. Det kan være lokalsamfundet, musikskolerne, erhvervslivet, idrætsforeningerne, virksomheder eller bymuseet.

For at åbne idrætsundervisningen ud mod omverdenen er det oplagt at skolen samarbejder med de lokale idrætsforeninger.

Det kan være for at inddrage lokale eksperter inden for bestemte idrætsdiscipliner eller for at præsentere eleverne for de lokale idrætsfaciliteter, personer eller nye og anderledes sportsgrene.

Her på siden finder du fem gode råd til samarbejdet mellem skole og foreninger. Længere nede på siden har vi samlet links til en masse gode forløb og materialer fra mange forskellige sportsgrenes forbund og organisationer.

Gode råd til samarbejdet mellem skole og forening

1. Sørg for at være åbne om, hvad I ønsker at opnå med et eventuelt samarbejde.

Er målet fx at vise eleverne idrætsmuligheder i nærområdet, eller er det at styrke deres færdigheder inden for en bestemt disciplin?

Er foreningen interesseret i at hverve nye medlemmer gennem forløbet, eller vil de blot oplyse om deres idrætsgren?

2. Sørg for at være enige om læringsmålet for forløbet, så udbyttet er tydeligt.

Lad den eksterne instruktør vide, hvad du arbejder med i idrætsundervisningen, og hvordan jeres samarbejde skal understøtte din årsplan. Lad gerne eleverne få indblik i dine tanker omkring den åbne skole.

3. Sørg for at både idrætslærer og ekstern underviser er inddraget i tilrettelæggelsen af undervisningen.

Spørg nysgerrigt ind til, hvad eleverne bliver præsenteret for, når de skal møde den eksterne underviser. Tilbyd at være en aktiv del af det, så bliver det også lettere for dig at bruge de nye input senere i din egen undervisning.

Forbered den eksterne underviser på din elevgruppe, og oplys om, hvis der skal tages særlige hensyn.

4. Husk at informere forældrene om samarbejdet.

Giv i god tid forældrene besked om, at idrætsundervisningen kommer til at foregå på en anden måde i en lektion eller et forløb. Fortæl dem også, hvad formålet er – og bed dem om at bakke aktivt op om det.

5. Sørg for at informere om elevernes mulighed for at fortsætte aktiviteten i foreningen efter skoletid.

Det er vigtigt, at foreningen er gearet til at tage imod eventuelt nye deltagere/medlemmer. Bed evt. foreningen om et infobrev eller lignende, som du kan sende ud til forældrene efter forløbet. Aftal gerne nogle faste datoer, hvor eleverne kan komme på prøve, og hvor der vil være nogle til at tage imod dem.

Inspiration til samarbejde

Herunder finder du et bredt udvalg af undervisningsmateriale, der er udviklet af de relevante idrætsforbund eller organisationer.

Antidoping

Anti Doping Danmark har på deres website samlet en lang række relevante materialer og opgaver om doping til brug i undervisningen på 8.-10. klassetrin.

Billard i skolen

Hent inspiration til, hvordan dine elever kan prøve kræfter med billardsporten. Book et klubbesøg tæt på jeres skole, og vi garanterer leg og fællesskab rundt om billardbordene.

Badminton

DGI Badminton og Badminton Danmark har sammen udviklet et undervisningsforløb til idrætstimerne, som giver dig en komplet guide til skoletilpasset badmintonundervisning til idrætstimerne.

Basketball

Danmarks Basketball-Forbund , DGI Basketball og BørneBasketFonden har udviklet nogle spændende forløb til brug i idrætsundervisningen.

Fitness

Undervisningsforløbet Fit in? ønsker at skabe et rum til at diskutere kropsidealer og det pres, mange unge kan opleve for at leve op til idealerne og passe ind. Forløbet stiller konkrete redskaber og øvelser til rådighed, så eleverne i 7.-9. klasse kan arbejde med, hvordan de får et sundt forhold til deres krop.

Fodbold:
11 for Health

DBU tilbyder i samarbejde med SDU og Nordea-fonden 11 for Health til alle landets 4.,5. og 6. klasser. I projektet får I som skole en samlet pakke, med kursus, materialer og et startkit med bolde, veste og toppe. Aktiviteten er gratis at deltage i.

Fodbold:
Hovedet Kroppen Klubben

Et tilbud til jer, der giver både ind- og udskolingen mulighed for at arbejde med sundhed og trivsel i praksis i løbet af tre fagdage. Lærermanual og praktiske øvelser er udviklet af DBU sammen med SDU.

Handicapidræt

Afventer Videnscenter om handicap

Håndbold i skolen

DHF anbefaler, at der i undervisningen i boldbasis og særligt håndbold benyttes Totalhåndbold og Street Handball på alle klassetrin. Lad dig inspirere af DHE’s mange forløb og aktivitetsbeskrivelser.

Ishockey

”Grib Pucken” er et undervisningsmateriale og indeholder opgaver og aktiviteter, der primært retter sig mod undervisningsforløb i 5.-6. klasse og kan anvendes som inspiration til temauger, tværfaglige forløb eller alene i et enkelt fag. 

Kids- og teenvolley

Volleyball Danmark tilbyder Kids- og Teenvolleystævner i samarbejde med Dansk Skoleidræts 15 kredse samt muligheden for lærerkurser for skoler over hele landet.
Gå også ind på din kreds’ hjemmeside og tjek, om Kids- og Teenvolley tilbydes.

Orienteringsløb

Dansk Orienterings-Forbund tilbyder skoleorientering igennem projektet ”Find vej i Skolen”, hvorigennem skoler kan indgå samarbejder med de lokale orienteringsklubber og få tegnet skoleorienteringskort – orienteringssportens idrætsanlæg.

Skole OL

Skole OL er Danmarks officielle Olympiske Lege for børn i 4.-8. klasse. Lokale idrætsforeninger spiller en vigtig rolle i afviklingen af Skole OL-stævner over hele landet. Disse stævner tilbyder muligheden for deltagelse i ni forskellige idrætsgrene. Læs om alle sportsgrene og find masser af undervisningsmateriale.

SkoleFloorball

“SkoleFloorball – sådan staver du med kroppen” er meget anvendelig i arbejdet med SkoleFloorball i undervisningen.
Materialets kerne beskriver tre eksemplariske undervisnings-forløb opbygget med kompetence-, færdigheds- og vidensmål samt differentieringsmuligheder.

Skoleidrættens Foreningsfestival – en festlig idrætsoplevelse

Søgning