Forside/Fire vigtigste anbefalinger

På tværs

De fire vigtigste anbefalinger

Nøgleanbefalinger

De følgende fire anbefalinger gå på tværs og er ens for alle aktører i og omkring skolesystemet – uanset om du er lærer, elev, skoleleder, politiker eller noget helt femte.

1. Vær bevidst om, hvor du vil hen

en varieret skoledag med bevægelse er vigtigt for dig.

Forestil dig hvordan skolen ser ud når det er lykkedes.

  • Hvad møder du?
  • Hvordan agerer lærere, elever osv.?
  • Hvordan er centrale elementer som læring og trivsel påvirket etc.?

Dette skærper dit formål og dit sprog omkring bevægelse i skolen.


2. Tag små skridt

Anerkend at en kulturændring tager tid, og at I skal tage meget små, men overkommelige, skridt sammen.

Skab mange succeser igennem små og let overkommelige tiltag. Alt for ofte vil man for meget for hurtigt og mister motivationen i processen, når man ikke lykkes.


3. Vær bevidst om timing

Overvej hvornår en indsats omkring bevægelse passer ind.

God timing for en indsats med bevægelse kan fx afhænge af:

  • om der er plads blandt andre opgaver.
  • om der er fokus på det politisk, i kommunen eller i skoleledelsen om bevægelse taler ind i andre dagsordner som er vigtige for tiden etc.

4. Tag udgangspunkt i det, som allerede foregår

Bevægelse er ikke en fuldstændig ny praksis som skal lægges oveni det, der allerede foregår. På alle skoler foregår bevægelse i et eller andet omfang, og med relevante formål.

Identificer hvad du/I allerede gør, og hvordan det støtter dit/jeres formål.

Tag udgangspunkt i det du/I gør, og udnyt de kompetencer som allerede er til stede (fx erfarne lærere eller konsulenter som kan videndele).

Byg ovenpå med små skridt.


Søgning