Idræts- og bevægelsesfaciliteter workshops

GRATIS workshops om idræts- og bevægelsesfaciliteter i skolen 

I perioden 2020-2024 gennemfører DIF, Dansk Skoleidræt og Lokale og Anlægsfonden projektet 'Gamle gymnastiksale - nye muligheder'.

I forbindelse med ovenstående projekt har vi erfaret, at det kan være en god idé, at det pædagogiske personale på skolen er klædt godt på for at bidrage med deres input. 

Derfor tilbyder Lokale- og anlægsfonden og Dansk Skoleidræt i samarbejde en gratis workshop til skoler og eller kommuner, der skal til at bygge, modernisere eller omdanne eksisterende idræts- og bevægelsesfaciliteter på skolen.  

Hvad får skolen ud af at deltage?

 • Det pædagogiske personale bliver klædt på til at bidrage med væsentlige input til byggeprocessen.
 • Konkret vil I stå med en visions- og funktionsramme efter forløbet, som I kan bruge i dialogen med rådgivere og/ eller arkitekter.

Hvad er rammen for deltagelsen?

 • Workshoppen har en varighed på tre timer.
 • Der vil være lidt forberedelse forud for workshoppen.
 • Fagpersonalet på skolen (fx idrætslærerne) og minimum 1 leder skal deltage.
 • Forvaltningen (skole/ fritid/ teknik) anbefales også at deltage.

Hvornår giver det mening at deltage?

 • Hvis I drømmer om at bygge, modernisere eller omdanne jeres idrætsfacilitet.
 • Hvis I snart skal i gang med at bygge, modernisere eller omdanne jeres idrætsfacilitet.
 • Hvis I allerede er i gang med at bygge, modernisere eller renovere.

Hvordan får du en gratis workshop?

 • I skal sende en ansøgning senest 1. oktober 2023
 • Ansøgningen skal indeholde en kort beskrivelse af jeres tanker om moderniserings- eller omdannelsesprocessen på skolen. Ansøgningen sendes til Torben Hansen på toh@skoleidraet.dk.
 • Beskriv kort i ansøgningen:
  • hvor langt I er
  • hvilke overvejelser I har gjort jer om en moderniseringsproces
  • hvorfor I synes, at vores tilbud om at facilitere en visions- og funktionsramme vil have en særlig værdi for jer.

Hvornår afholder vi workshops?

 • Vi afholder workshops i skoleåret 2023/2024 efter nærmere aftale med jer.

Kontaktpersoner 

 • Udviklingskonsulent i Dansk Skoleidræt, Torben Hansen, tlf.: 22871376 / toh@skoleidraet.dk
 • Udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden, Oliver Vanges, tlf. 29804962 / ov@loa-fonden.dk

Artikel om emnet

Læs også om samme tema artiklen "Idrætsfagets faglokale - monkey tonkey land eller kropsauditorium?" af udviklingskonsulent Torben Hansen fra Dansk Skoleidræt. Artiklen har været bragt i FIIBL's magasin MOV:E i slutningen af 2020.