Vejledende mål

Vejledende mål for løb, spring og kast

Efter 2. klassetrin

Eleven kan deltage aktivt i basale, alsidige bevægelser i leg.

 • Eleven kan løbe, springe og kaste.
 • Eleven har viden om variationer inden for løb, spring, kast.
 • Eleven kan udføre enkle former for løb, spring og kast.
 • Eleven har viden om enkle bevægelsesprincipper for løb, spring, kast.

Efter 5. klassetrin

Eleven kan anvende grundlæggende, sammensatte bevægelser i idrætspraksis.

 • Eleven kan udføre sammensatte bevægelser inden for løb,
  spring og kast.
 • Eleven har viden om sammensætning af bevægelser inden for løb, spring og kast.
 • Eleven kan udføre disciplinorienterede aktiviteter.
 • Eleven har viden om løb-, spring- og kastediscipliner.
 • Eleven kan udvikle lege og konkurrencer inden for løb, spring og kast.
 • Eleven har viden om metoder til måling af resultater herunder digitale værktøjer.

Efter 7. klassetrin

Eleven kan anvende sammensatte bevægelser i udvikling af idrætsaktiviteter.

 • Eleven kan analysere bevægelsesmønstre inden for løb, spring og kast.
 • Eleven har viden om bevægelsesprincipper inden for løb, spring og kast.
 • Eleven kan beherske tekniske færdigheder inden for løb, spring, kast.
 • Eleven har viden om koordination og teknik i løb, spring og kast.

Efter 9. klassetrin

Eleven kan anvende komplekse bevægelsesmønstre i udvikling af en alsidig idrætspraksis.

 • Eleven kan beherske atletikdiscipliner.
 • Eleven har viden om atletikdiscipliners udøvelse og afvikling.
 • Eleven kan vurdere bevægelser inden for atletikkens discipliner.
 • Eleven har viden om bevægelsesanalyse, herunder digitale værktøjer.