Inspiration og materialer

Aktiviteter, forløb og ideer til hele idrætsfaget

En kort, aktiv og beskrivende sætning i header - gerne to linjer, max tre. Fx.: I aktive frikvarterer sætter ældre elever gang i lege for deres yngre skolekammerater i frikvartererne.

Call to action tekst

Inspiration og materialer 

Nedenfor kan du finde praktiske aktiviteter inden for de tre overordnede kompetenceområder i Fælles Mål. Der er dog ikke indhold til alle områder endnu.

Herudover kan du kan finde inspiration til Prøven i idræt her og yderligere Teori og modeller her.

Alsidig idrætsudøvelse

Idrætskultur og relationer

Krop, træning og trivsel