Idrætskultur og relationer

Idrætskultur og relationer

Idrætskultur og relationer handler blandt andet om hvordan eleverne lærer at deltage i fællesskaber og hvordan man samarbejder.

Derudover skal eleverne forholde sig til normer og værdier inden for forskellige idrætsaktiviteter. Undervisningen skal give mulighed for at samarbejde om aktiviteter og lege samt at deltage aktivt i idrættens kulturer og fællesskaber. Der kan også arbejdes med fairplay, regler og organisering af idræt.

Hvis man tager afsæt i kompetencemålene inden for Idrætskultur og relationer (og krop, træning trivsel) er det fint udgangspunkt for at undervise temabaseret.