Vejledende mål

Vejledende mål for samarbejde og ansvar

Efter 2. klassetrin

Eleven kan samarbejde om idrætslige aktiviteter og lege.

 • Eleven kan samarbejde i par eller mindre grupper om idrætslege.
 • Eleven har viden om samarbejdsmåder.

Efter 5. klassetrin

Eleven kan deltage aktivt i idrættens kultur og fællesskab.

 • Eleven kan udvise hensyn og tolerance i idrætsaktiviteter, der indebærer kropskontakt.
 • Eleven har viden om kropslige grænser.
 • Eleven kan udvise ansvar i idrætsaktiviteter.
 • Eleven har viden om roller i idrætsaktiviteter.
 • Eleven kan udvise samarbejdsevne i idrætslige aktiviteter.
 • Eleven har viden om ansvar og hensyn i idrætsfællesskaber.

Efter 7. klassetrin

Eleven kan analysere idrætskulturelle normer, værdier og relationer.

 • Eleven kan samarbejde i idrætsaktiviteter.
 • Eleven har viden om samarbejdsmetoder.
 • Eleven kan indgå konstruktivt i løsning af idrætslige opgaver med andre.
 • Eleven har viden om processer i gruppearbejde.

Efter 9. klassetrin

Eleven kan vurdere idrætskulturelle normer, værdier og relationer i et samfundsmæssigt perspektiv.

 • Eleven kan vurdere samspillet mellem individ og fællesskab i idrætsaktiviteter.
 • Eleven har viden om muligheder og forpligtelser i idrætsfællesskaber.
 • Eleven kan udvikle konstruktive samarbejdsrelationer i idrætslige aktiviteter.
 • Eleven har viden om samarbejdsmetoder inden for alsidige idrætsaktiviteter.