Forældresamarbejde

Forældresamarbejde

Opbakning fra forældrene i klassen og forældrene til barnet med særlige behov er et vigtigt element for at skabe god inklusion. I "Alle børn med i idrætsfaget" findes to materialer til at indgå i samarbejdet med forældrene:

  • PowerPoint-præsentation, der giver mulighed for at forventningsafstemme på et fælles forældremøde med alle klassens forældre
  • Logbog til det udvidede samarbejde med forældre, hvis barn har særlige behov

 

Fælles forældremøde

Hvis du har mulighed for at deltage i et forældremøde, kan du anvende slides fra PowerPoint-præsentationen om inklusion i idrætsfaget til oplæg og debat blandt alle klassens forældre. Det giver mulighed for forventningsafstemning på klasseniveau, og du kan komme ud med væsentlige budskaber om, hvordan idrætsfaget tilrettelægges hos jer for at skabe deltagelse og læring for alle børn.

Du har mulighed for at redigere i præsentationen og udvælge de slides, du ønsker at anvende. Noterne under de respektive slides guider dig igennem præsentationen og budskaber, du kan fremhæve.

Hvis du ikke har mulighed for at deltage i et fælles forældremøde, kan du gøre din kollega i klassen opmærksom på præsentationen, eller du kan udlevere forældrefolderen fra tibis.dk.

Hent PowerPoint-præsentationen til forældremøde © Dansk Skoleidræt, 2019

© Dansk Skoleidræt, 2019

Udvidet forældresamarbejde

Hvis du har mulighed for at gå i dialog med forældrene til eleven med funktionsnedsættelse, kan du anvende en række materialer til at forventningsafstemme og skabe en fælles retning for elevens deltagelse i idrætsfaget. 

  • Brug spørgsmålene i logbogen til at spørge til forældrenes erfaringer for barnets deltagelse i idræt og i skolen. I logbogen er der desuden plads til at nedskrive aftaler, der løbende kan følges op på med eleven og forældrene.

  • Inddrag gerne faktaark om idræt for børn med særlige behov til at belyse, hvorfor det er berigende, at eleven deltager i idræt.

  • Find inspiration til samtalen i PowerPoint-præsentationen til det fælles forældremøde.

  • Udlever eventuelt forældrefolderen fra tibis.dk

Målet er at få forældrenes opbakning og at styrke elevens motivation, så fritagelse undgås. 

Hent logbog til det udvidede forældresamarbejde © Dansk Skoleidræt, 2019

© Dansk Skoleidræt, 2019