6.-9. klasse

6.-9. klasse

Corona-venlige idrætsaktiviteter, spil og forløb:

Inspiration fra andre:

Vi udvikler listen løbende og hvis du har Corona-venlige idrætsaktiviteter eller -forløb, som du vil dele med andre, så kontakt os gerne.

Kontakt:
Christian Pedersen (cpe@skoleidraet.dk, 20 60 30 57) eller
Anebine Danielsen (ad@skoleidraet.dk, 40 25 66 88).