Krop og trivsel / Sundhed og trivsel

Krop og trivsel / Sundhed og trivsel

Vejledende mål for krop og trivsel

Se de vejledende mål efter 2. klasse her.

Vejledende mål sundhed og trivsel

Se de vejledende mål efter hhv. 5.,7. og 9. klasse her.

Aktiviteter

Med udgangspunkt i temaet Idræt og sundhed har vi udviklet Sundhedsdugen og tilhørende materialer i form af lærervejledning, elevtekst, aktivitets-, og refleksionskort samt to lektionsplaner. Se mere her.

Elevtekster

Nedenstående tekster kan bruges i undervisningen og evt. i forbindelse med prøven i idræt for 9. klasse:

Det brede og positive sundhedsbegreb - "Hvad er sundhed?"

Idrætsvaner - "Når sundhed bliver sygt"

Idrætsvaner og levevilkår - "Giver dine omgivelser lyst til bevægelse?"

Kropsopfattelse og idræt - "Lille spejl på væggen der..."

Find desuden flere forslag til pensumopgivelser her.