Prøven i idræt - udvidet kursus

Bliv skarp på afgangsprøven og vejledningsfasen op til

Bliv skarp på afgangsprøven og vejledningsfasen op til 

Formålet med kurset er at klæde idrætslæreren bedst muligt på til afgangsprøven i idræt.

Dette kursus er en kombination af vores to kurser om prøven (Prøven i idræt og Optimer din vejledning til prøven i idræt). Dvs. at du både får kendskab til prøvens formelle struktur samt en grundig indføring i, hvordan vejledningsfasen op til prøven kan udnyttes bedst muligt.

På kurset får du:

  • En grundig gennemgang af selve prøveforløbet og prøveafviklingen.
  • Forslag til hvordan du kan koble temaer til indholdsområderne samt eksempler på idrætsfaglige tekster og modeller, der kan understøtte elevernes refleksion og tilegnelse af fagbegreber, som de kan sætte i spil til prøven.
  • En grundig gennemgang af en vejledningsmodel, som guider lærere og elever frem mod prøven (gruppedannelse, afklaring, udvælgelse og idegenerering samt målorientering).
  • Elevark til vejledningsfaserne, som kan tilpasses den enkelte klasse.
  • En gennemgang af vurderingskriterierne set ud fra elevernes, lærerens og censors perspektiv.
  • Gode råd og sparring til afviklingen af selve prøven.
  • Erfaringsudveksling med andre idrætslærere.
  • En konkret tjekliste til hhv. elever og lærere.

Der er forplejning under hele kurset.