11-17 år

Fun Skills - hjernetræning gennem bevægelse

Sæt gang i de små grå hos dine udskolingselever gennem konceptet Fun Skills.

De 60 små Fun Skills-videoer udfordrer elevernes krop og hjerne gennem et fokus på krydsbevægelser, uensartede bevægelsesformer, koordination og kognitive opgaver med positive effekter på elevernes indlæringsevne til følge. Det kan du læse mere om under viden. 

Se den korte introduktionsvideo herunder for at få et indtryk af, hvad Fun Skills er og kan. Derefter kan du og din klasse gå i gang med at øve jeres Fun Skills her.

Du skal bruge Fun Skills, fordi eleverne fx bliver bedre til at:

  • fokusere på en opgave og løse den
  • koncentrere sig
  • huske og lære