Fakta om Dansk Skoleidræt

Fakta om Dansk Skoleidræt

 • Dansk Skoleidræt er en landsdækkende idrætsorganisation, der som den eneste organisation i Danmark er forankret i både skoleverdenen og idrætsverdenen.
 • Dansk Skoleidræts overordnede mål er at fremme læring og trivsel gennem idræt og bevægelse for alle elever i skolen.
 • Organisationen har landssekretariat i Nyborg samt et nationalt netværk med 15 kredsforeninger, der alle drives af aktive idrætslærere. På den måde forgrener organisation sig helt ud på lærerværelserne, på boldbanen og i idrætshallen. Kredsforeningerne arrangerer bl.a. lokale stævner, turneringer, kurser og idrætstræf.
 • Dansk Skoleidræt har fokus på at kompetenceudvikle lærere og pædagoger og bidrage til udviklingen af en skole, hvor skolereformens krav om 45 minutters daglig idræt, motion og bevægelse håndteres med fokus på varierede og kvalitetsfyldte tilbud, og hvor idrætsundervisningen altid er forankret i Fælles Mål.
 • Dansk Skoleidræt er også idrætsfagets interesseorganisation, som arbejder for at skabe de bedst mulige vilkår for faget idræt i grundskolen.
 • Dansk Skoleidræt arrangerer forskellige kendte aktiviteter som Skolernes Motionsdag, Sæt Skolen i Bevægelse, Legepatruljen etc. 
 • Vi arrangerer landsdækkende skoleturneringer såsom DM'er og Skoleligaer inden for en række discipliner.
 • Vi producerer og sælger undervisningsmaterialer og efteruddanner idrætslærere.
 • Vi samarbejder med en række fonde, som støtter arbejdet med at fremme idræt og bevægelse i skolen.
 • Vi modtager støtte fra Undervisningsministeriet og fra Kulturministeriets andel af tips- og lottomidlerne.
 • Vi er en non-profit organisation.
 • Dansk Skoleidræt har eksisteret siden 1946 og havde således 75-års jubilæum i 2021. Læs meget mere om organisationens virke i jubilæumsmagasinet.