Forside/Tekstside med sidebar

Tagline

Overskrift

Dans & udtryk

Med udgangspunkt i indholdsområdet dans og udtryk har Dansk Skoleidræt i samarbejde med studielektor Annemari Munk Svendsen fra Syddansk Universitet produceret det didaktiske værktøj Danse-dugen.
Danse-dugen er et stykke stof med påtrykte didaktiske modeller. Den er let at bruge i både planlægning og undervisning på alle klassetrin.

Danse-dugen

Med udgangspunkt i indholdsområdet dans og udtryk har Dansk Skoleidræt i samarbejde med studielektor Annemari Munk Svendsen fra Syddansk Universitet produceret det didaktiske værktøj Danse-dugen.
Danse-dugen er et stykke stof med påtrykte didaktiske modeller. Den er let at bruge i både planlægning og undervisning på alle klassetrin.

Dugen rummer de tre didaktiske modeller Koreografitrappen, Danseskyen og Danserammen, som hjælper eleverne til at reflektere over egen praksis og knytte konkrete begreber til denne. Danse-dugen kan hænges op i undervisningslokalet, kastes på halgulvet eller i græsset og være bindeled mellem teori og praksis.

Lærervejledning til Danse-dugen

For at komme godt igang med Danse-dugen har vi udformet en lærervejledning, hvor vi forklarer Danse-dugens modeller og de idrætsfaglige begreber, der er på Danserammen, Danseskyen og Koreografitrappen.

Danseskyen

Danseskyen er en overordnet planlægnings og refleksionsmodel. Den tager udgangspunkt i kompetencemålene for dans og udtryk samt viden om dansens potentiale i idrætsundervisningen.

Koreografitrappen

Koreografitrappen illustrerer en række trin, der kan arbejdes med i udviklingen af et koreografisk udtryk: Fra at kopiere stilarter eller trin til at udvikle og skabe bevægelsessammensætninger og til sidst udtrykke sig gennem en koreografi.

Danserammen

Danserammen ’danner ramme’ om arbejdet med at analysere og udvikle bevægelser og udtryk og kan således bruges til som supplerende model til koreografitrappens fem trin. Danserammens fire grundelementer form, dynamik, rum og relationer er inspireret af Rudolf Labans bevægelseslære og kan især bruges til at analysere og kvalificere bevægelse. Danserammens ydre ramme indeholder fire elementer som bidrager til at styrke elevernes arbejde med at skabe udtryk i forskellige former for danse.


Undervisningsforløb til 0.-2. klasse

Med afsæt i temaet “De fire elementer” skal eleverne lege med dans og udtryk i diverse aktiviteter. Den første og sidste lektion handler om alle elementerne (jord, luft, vand og ild) og samspillet imellem dem, hvor lektionerne 2-5 har et element hver som fokusområde. Her får eleverne lov til at dykke ned i det enkelte element og prøve at arbejde med elementet som udtryk.


Undervisningsforløb til 8.-9. klasse

I dette forløb skal eleverne lære at arbejde med Rudolf Labans bevægelsesprincipper og anvende disse til udviklingen af en koreografi. Eleverne introduceres til begrebet performance, hvor de skal arbejde med musik, puls, takt og tempo samt lære at udtrykke sig til musikken ved hjælp af improvisation og eksperimentering. Eleverne skal gennem forløbet øve, skabe og udvikle bevægelsessekvenser med afsæt i Danserammens grundelementer Rum, Dynamik, Form og Relationer. Eleverne skal blandt andet udforske rummet, og hvordan dette kan bruges i deres færdige performance. I forløbets sidste del udvikler eleverne i grupper en koreografi, der fremvises som en performance. Denne skal eleverne analysere og give feedback på med afsæt i Danserammen.


Søgning