Viden og netværk

Nyeste viden om bevægelse i skolen

I Dansk Skoleidræt samler vi den nyeste viden om bevægelse og dens effekter på læring og trivsel i skolen.

Faktaarkene om fysisk aktivitet præsenterer let og overskueligt den forskning og de resultater på området, som der generelt er konsensus omkring.

Derudover udkommer vores egen rapport, "Bevægelse i skoledagen", hvert år i oktober. 

Med skolereformen er der sat fokus på Den Åbne Skole. Folkeskolen orienterer sig mod omverdenen, og at det lokale idræts-, og foreningsliv inddrages i skoledagen. Her er idrætsfaget en oplagt arena. 

Fire gange om året udkommer vores eget magasin, "Idræt i Skolen", hvor vi formidler den seneste viden og nyheder og inspiration om bevægelse. I hvert nummer sætter vi spot på et bestemt tema, fx trivsel, læring og mental sundhed.