Netværk for nye idrætslærere

Netværk for nye idrætslærere

Hvis du er nyuddannet idrætslærer eller under uddannelse som idrætslærer, er dette netværk lige noget for dig.

Dansk Skoleidræt og UCSyd har i 2023 startet et netværk op med fokus på at give nyuddannede idrætslærere en god start på deres idrætslærerliv i skolen. 

Derfor vil vi løbende invitere til digitale fyraftensnetværksmøder, hvor du kan deltage og få faglig sparring og inspiration fra konsulenter i Dansk Skoleidræts idrætsteam eller dele dine erfaringer, udfordringer, gode oplevelser og behov med andre nyuddannede idrætslærere. 

Hvis du er under uddannelse til idrætslærer er du selvfølgelig også meget velkommen til at være med på en lytter, da netværket også skal bidrage til at forberede dig på dit kommende virke som som idrætslærer.

 

Tilmeld dig netværket for nye idrætslærere her

Hvorfor er Dansk Skoleidræt involveret i dette?

Dansk Skoleidræt er idrætslærernes faglige talerør og idrætsfagets interesseorganisation. Vi har i den forbindelse et Idrætsfagligt Udvalg, der har fokus på at:

  • medvirke til at skabe de bedst mulige vilkår for faget idræt i grundskolen
  • støtte og fremme idrætsfagets udvikling og vilkår
  • fungere som fagligt netværk mellem idrætslærere
  • forholde sig til faglige spørgsmål i relation til idræt i grundskolen samt medvirke til at formulere Dansk Skoleidræts holdninger hertil

Det Idrætsfaglige Udvalg er også idrætslærernes stemme ind i Undervisningsministeriet, og du har således mulighed for at bruge det udvalget som din forlængende arm og stemme, hvis der skal foretages ændringer i forhold til idrætsfagets struktur eller rammer.