Populationsundersøgelsen "Bevægelse i skoledagen 2022"

Undersøgelser om bevægelse i skolen

Bevægelse i skoledagen 2022

Læs Dansk Skoleidræts store populationsundersøgelse Bevægelse i skoledagen 2022, der kommer rundt om alt lige fra de kvantitative aspekter omkring skolernes opfyldelse af 45 minutters daglig bevægelse til mere kvalitative forhold omkring, hvornår og hvordan bevægelsen finder sted. 

Se også undersøgelsens tilhørende appendiks.

Læs også den tilhørende webnyhed: "Behov for fortsat prioritering: Bevægelse i skolen taber pusten".

Tidligere undersøgelser: