Skoleidrætskommune

Skoleidrætskommune 2022 er klar

Dansk Skoleidræt lancerer nu for første gang "Skoleidrætskommune 2022" - en årlig kortlægning af landets kommuner inden for idræt og bevægelse i skolen.

Alle landets kommuner har primo februar modtaget en undersøgelse med spørgsmål inden for otte kategorier på området. 38 kommuner har svaret, og ud fra svarene er de blevet indplaceret på et danmarkskort med en farve – mørkegrøn, mellemgrøn og lysegrøn - hvor den mørkegrønne er den højeste, som udløser titlen ”Skoleidrætskommune 2022”, hvilket otte kommuner har opnået. Du kan dykke ned i resultatet via kortet nedenfor.

Klik på den enkelte kommune for at se det lokale resultat. Se også siden med baggrundsdata.
Klik her hvis kortet ikke indlæses.

Baggrund for Skoleidrætskommuner

Det overordnede formål er at kaste lys over, hvordan kommunerne tilgår opgaven med at skabe en varieret skoledag for alle elever i skolen, hvor idræt og bevægelse er et centralt element for elevernes læring og trivsel.
Kortlægningen vil give den enkelte kommune vigtig viden til at kunne hæve barren, så man får opbygget et fælles sprog, skabt en fælles retning og arbejdet sig hen mod en bæredygtig kultur for idræt og bevægelse i skolen. Den skal bidrage til at få kæden til at hænge sammen - lige fra politikere, der træffer beslutningerne og tager et samfundsansvar, ud til eleverne, som på egen krop mærker, at området bringes højere op på dagsordenen i den enkelte kommune.

Læs mere om Skoleidrætskommuner i lanceringsnyheden fra februar.

Læs også nyheden fra danmarkskortets offentliggørelse i maj.

Se også "Spørgsmål og svar".