Gode råd til Legepatruljen

Kom hurtigt i gang

Tovholder for Legepatruljen

Her er et par gode fif til hvordan I kommer godt i gang med Legepatrulje:

 1. Sæt Legepatruljemærkat på skolen hjemmeside.
 2. God idé at være min. 2 tovholdere omkring Legepatruljen. Det giver bedre styrke og overlevelse til Legepatruljen.
 3. Du skal som tovholder være synlig over for Legepatruljen.
 4. Vær i nærheden, når Legepatruljen sætter lege i gang.
 5. Vigtigt at holde møde med Legepatruljen for at få struktur på hvilket frikvarter, hvem der er på hold sammen, hvilke lege osv.
 6. Lave reklame til morgensang eller fællessamling.
 7. Lave reklame i de små klasser – vis hvem I er og hvad de skal kigge efter i skolegården. Anvend evt. Legepatrulje-plakaten.
 8. Rigtig god idé at lave samlet klasseinfo omkring Legepatruljen, klassefrikvarterer fx. kun 0. kl. og næste kun 1. kl.
 9. Alle elever skal ”tvinges” til at lege med Legepatruljen i den første uge (så de forsigtige elever også finder ud af at de store elever er OK).
 10. Legepatruljen mødes et fast sted i skolegården – markeres med bænk, flag, trækvogn osv.
 11. Finde et sted på skolen hvor Legepatruljen har opslagstavle med billeder, info og lege osv.
 12. Giv eleverne Legepatruljediplom - evt. på sidste skoledag som anerkendelse og "tak for deres indsats".
Hent "Gode råd til tovholder" på Legepatruljen på PDF

Tovholder på GameBoosters

Her er et par gode fif til hvordan I kommer godt i gang med GameBoosters:

 1. God idé at være min. 2 tovholdere omkring GameBoostere. Det giver bedre styrke og overlevelse til GameBoosters.
 2. Du skal som tovholder være synlig over for GameBoosters.
 3. Vær i nærheden, når GameBoosters sætter aktiviteter i gang.
 4. Vigtigt at holde møde med GameBoosters for at få struktur på hvilket frikvarter, hvem der er på hold sammen, hvilke aktiviteter osv.
 5. Lave reklame til morgensang eller fællessamling.
 6. Lave reklame i klasserne – vis hvem I er og hvad de skal kigge efter i skolegården. Anvend evt. GameBoosters-plakaten.
 7. Rigtig god idé at lave samlet klasseinfo omkring GameBoosters, klassefrikvarterer fx. kun 4. kl. og næste kun 5. kl.
 8. Alle elever opfordres til at kigge forbi GameBoosters i den første uge (lav fx. en turnering i høvdingebold, så de forsigtige elever også finder ud af at de store elever er OK).
 9. GameBoosters mødes et fast sted fx. i skolegården, i hallen eller ??
 10. Finde et sted på skolen hvor GameBoosters har opslagstavle med billeder og info om aktiviteter, turneringer mm
 11. Sig tak GameBoosters fx. på sidste skoledag som anerkendelse for deres indsats. Benyt uddannelsesbeviset.
Hent "Gode råd til tovholder" på GameBoosters på PDF