aktive frikvarterer

GameBoosters skaber trygge frikvarterer på mellemtrinnet

aktive pauser

Hvad er GameBoosters?

  • GameBoosters er udskolingselever, der igangsætter samt fastholder aktiviteter og turneringer med konkurrenceprægede elementer for mellemtrinseleverne i frikvarterne.
  • GameBoosters er et tilbud til alle landets skoler om aktive pauser til glæde og gavn for alle! GameBoosters får eleverne til at bevæge sig mere i løbet af skoledagen.

GameBoosters giver

Mere liv i frikvarterne- både fysisk og socialt

Eleverne bliver aktive sammen i pauserne, og det skaber en god energi i skolegården.

Selvtillid for skolens ældste elever

GameBoosters vokser med opgaven og får et selvtillidsboost af deres rolle.

Bedre trivsel blandt på tværs af skolens årgange

Eleverne danner og styrker relationer til klassekammerater såvel som øvrige elever.

Øget sundhed og læring hos eleverne

Eleverne er mere læringsparate efter en aktiv pause med pulsen oppe.

skab trygge frikvarterer

Sådan får du GameBoosters på din skole

Send dine udskolingselever på GameBoosters-kursus, så I kan få skabt aktive, sjove og trygge frikvarterer. Formålet med kurset er at uddanne deltagerne til at være igangsættere, lære dem om kommunikation og at være rollemodeller – og ikke mindst lære dem nogle sjove aktiviteter.

organisering af aktiviteter

Gør pauserne sjovere med frikvarters-turneringer

Som Gameboosters kan eleverne igangsætte forskellige slags turneringer som en del af frikvartersaktiviteterne. Få inspiration til forskellige måder at afvikle turneringer på.

Oftest stillede spørgsmål

Bliv klogere på Gameboosters her

Hvad er en tovholder?

En tovholder er den underviser, som før, under og efter kurset skal stå til rådighed for GameBoosters og hjælpe eleverne med at lave fede, aktive frikvarteret. Tovholderen hjælper GameBoosters med at finde lege i vores aktivitetsdatabase, samt hjælper eleverne med at takle de små udfordringer, der må komme i forbindelse med at være GameBooster.

Tovholderen er med på GameBoosters-kurset. Vi ser gerne, at tovholderen møder op i idrætstøj på dagen, er deltagende og går foran som det gode eksempel, samtidig med at han/hun holder sig i baggrunden og observerer eleverne. Det kan være brugbart i forhold til at sammensætte GameBoosters-grupperne efter kurset.

Det er tovholderens opgave at sørge for god ro og orden på kurset, så instruktøren fra Dansk Skoleidræt kan koncentrere sig om at undervise bedst muligt.

Hvordan starter man GameBoosters op på skolen?

Der er lige så mange måder at have GameBoosters på, som der er skoler. Alle gør det på sin egen måde.

Der skal uddannes elever efter skolens størrelse, så GameBoostersne ikke kører træt. Man kan have GameBoosters enkelte dage, og nogen har det hver dag. Man kan have det i hvert frikvarter eller kun i det store, alt efter hvor mange elever man har fået uddannet. Nogle skoler uddanner hele årgange, andre kræver, at eleverne afleverer en motiveret ansøgning, og andre igen plukker 10-12 stykker, som man ved kan løfte opgaven.

GameBoosters-eleverne deles i mindre grupper og fordeles på dage og frikvarter. I starten skal der sættes tid af til, at eleverne kan sammensætte et program af lege og finde rekvisitter frem. Det nævnte er blot eksempler på, hvordan det kan gøres, og som nævnt tidligere skal I finde jeres egen vej i det.

Hvad kræver det for at vi kan afholde vores eget Legepatrulje-kursus?

Det kræver at skolen stiller med minimum en underviser til at deltage på kurset hele dagen, og minimum en af disse undervisere skal være tovholder.

Skal der lærere med på et GameBoosters-kursus?

Ja, det kræver at skolen stiller med minimum 1 lærer til at deltage på kurset hele dagen. Denne lærer skal være GameBoosternes tovholder.

    Kontakt

    Udfyld oplysningerne herunder, så tager vi kontakt til dig hurtigst muligt.

    Tak for din tilmelding!

    Søgning