Til tovholderen

Kom hurtigt i gang

Kom godt i gang

Bliv klogere på, hvordan I starter op med aktive frikvarterer på jeres skole, og hvad I kan gøre for at komme godt i gang.

Før kurset:
Du skal som tovholder have udvalgt nogle egnede elever, som skal med på enten et Legepatruljekursus eller et GameBoosterskursus alt afhængig af, om I skal have aktive frikvarterer i hhv. indskolingen eller på mellemtrinnet. Det er vigtigt, at de elever, der skal være skolens Legepatrulje eller GameBoosters, er elever, der er ansvarlige, og som tør stå frem. Samtidig er det en fordel, hvis de er en smule organiserede, da de kommer til at skulle planlægge og igangsætte lege eller aktiviteter for yngre elever. Det er en god idé, at elever er af begge køn, da de på denne måde kan bruge hinanden som sparringspartnere. 

På kurset:
På selve kursusdagen er det vigtigt, at man som tovholder går foran som et godt eksempel. Derfor forventes det selvfølgelig, at man møder op omklædt, og er klar til at være aktiv sammen med sine elever på kursusdagen. Tovholderen har desuden det pædagogiske ansvar for eleverne på dagen.

Når I skal i gang på skolen:
Når I kommer hjem på skolen er det vigtigt at holde møde med den nyuddannede Legepatrulje eller GameBoosters så hurtigt som muligt, mens kurset er frisk i erindringen, og eleverne er topmotiverede.

I opstarten er det vigtigt, at man som tovholder hjælper sine elever godt i gang.
Se og læs "Gode råd til tovholderen" på Legepatruljen.

Det er vigtigt, at Legepatruljen eller GambeBoostersne mærker, at der er mindst en tovholder, der støtter dem, er motiveret og hjælper med at bevare glæden og gejsten som rollemodel.

Med de nyuddannede Legepatrulje eller GameBoosters kan du bl.a. tale om:

  • Hvordan bliver vi synlige på skolen? 
  • Hvilken aktivitet eller turnering skal vi starte med? 
  • Hvor mange gange om ugen? 
  • Hvor mange Legepatrulje eller GameBoosters skal vi være af gangen? 
  • Hvilke klasser/årgange starter vi i eller skal det være for hele indskolingen eller mellemtrinnet?
  • Osv...


Er dine elever uddannede til Legepatrulje, så læs "Gode råd til Legepatruljen".

Er dine elever uddannede til GameBoosters, så læs "Gode råd til GameBoosters"

Hvis man som tovholder er dér for dem i starten, og hjælper dem med at komme i gang, viser det sig, at de på sigt bliver mere eller mindre selvkørende. En succesfuld start giver den nemmeste implementering......