Aktivitet

Cases

Aktivitetsinformation

Bevægelse i undervisningen

Biologi Dansk Fysik/kemi Geografi Historie Kristendomskundskab Matematik Musik Samfundsfag Sprogfag

Primær formål og fokus

Analyse og refleksion

Klassetrin

6. – 7. 8. – 9.

Tid

20 – 30 min. 30+ min.

Gem aktiviteten til
senere
Print aktiviteten

Casebaseret undervisning handler om at give eleverne relevante informationer om en bestemt situation (en case), som næsten altid vil være en problemstilling fra det virkelige liv. Læringsindholdet fremstår konkret og virkelighedsnært for eleverne, og eleverne skal ud fra den givne case komme med løsningsforslag. Undervisningen resulterer som oftest i en form for produkt, såsom en anbefaling, en beslutning eller en handlingsplan.

 

Casen, som beskrives, er baseret på nogle få grundlæggende informationer for ikke at skabe forvirring. Ud over de basale informationer indeholder casen beskrivelser af relationer imellem de i casen optrædende personer. Casen beskriver en realistisk situation, som er genkendelig og meningsfuld for eleverne.

 

Eksempler på casebaseret undervisning:

  • Tværfagligt emne om trivsel og positive fællesskaber: Underviseren fremlægger en case, der kan føre til mistrivsel, eller som er tegn på dårlig trivsel i klassen. Herefter tales om løsningsforslag i klassen eller i mindre grupper. En anden mulighed er at tage afsæt i en helt konkret situation, der er opstået i klassen. En situation, der førte til mistrivsel hos en eller flere af eleverne. Elevernes opgave består nu i at ændre situationen til det bedre (se arbejdet med efterfølgende rollespil under ”Variationer”).
  • Samfundsfag: Faglige problemstillinger i relation til EU-undervisning præsenteres i en case, hvorefter eleverne kommer med løsningsforslag.
  • Kristendomskundskab – Den svære samtale: Der gives en række eksempler på svære samtaler om eksempelvis religion og seksualitet. Eleverne skal reflektere over, hvordan de bedst kan gribe samtalerne an. De træner at lytte til og spørge nysgerrigt ind til hinandens holdninger, overveje andres argumenter og anerkende dem.

 

Materialer

Casen (den kan være skrevet ned eller vises som en korfilm, et filmklip eller andet).

 

Søgning