Forside/Aktivitetsdatabase/Følelsesfange

Aktivitet

Følelsesfange

Aktivitetsinformation

Primær formål og fokus

Læring gennem kroppen

Klassetrin

2. – 3.

Tid

20 – 30 min.

Gem aktiviteten til
senere
Print aktiviteten

Gennem Følelsesfage kan eleverne kropsligt udtrykke følelser som fx glæde, stolthed, vrede og tristhed. De kan aflæse følelser som fx glæde, stolthed, vrede og tristhed hos deres klassekammerater.

 

Afgræns et område, hvor der er plads til at lege fange. Nogenlunde midt i fangeområdet skal der være et tydeligt markeret fængselsområde på ca. 5x5m. Der udvælges et passende antal fangere, som skal være betjente. Betjentene byttes ud løbende.

 

Underviseren fortæller:
Denne fangeleg går ud på at vise vores egne følelser og aflæse andres. Vi har fokus på fire følelser: glæde, stolthed, vrede og tristhed. Når man bliver rørt af en betjent, skal betjenten føre røveren over i fængslet. Her stiller røveren sig med ansigtet gemt bag sine hænder. For at blive befriet, skal en anden røver løbe hen til fængslet og lægge sin hånd på røverens skulder. Når det sker, har både røveren og befrieren helle. Røveren fjerner sine hænder fra sit ansigt og viser en af de fire følelser med både ansigtet og kroppen. Befrieren skal gætte følelsen, og hvis der gættes rigtigt, er begge frie. Gættes der forkert, er begge fanget, og de gemmer deres ansigt bag hænderne inde i fængslet. Betjentene har vundet, når de har fanget alle, og så må de vise deres glæde og stolthed. Det er kun røverne, der må være inde i fængslet.

 

Underviseren stiller sig ved fængslet og fokuserer på, hvordan eleverne klarer opgaven med at vise og gætte følelser. Sørg for at eleverne varierer mellem de følelser, de vælger at vise. Giv eventuelt nogle af eleverne individuelle udfordringer ved at hviske dem i øret, hvilken følelse de skal vælge, når der kommer en befrier.

 

Opsamling:

Under og efter legen tages en refleksionspause, hvor der sættes fokus på, hvordan det går med at vise og aflæse følelser. Spørg fx om der er nogle, der har gættet rigtigt, eller hvilke følelser, der har været nemme eller svære enten at vise eller aflæse.

Søgning