Forside/Aktivitetsdatabase/Forløb om sundhed: Ud i naturen

Aktivitet

Forløb om sundhed: Ud i naturen

Aktivitetsinformation

Idrætsfaget

Natur og udeliv

Øvrig Skoletid

Temauge/temadag

Primær formål og fokus

Sundhed

Klassetrin

6. – 7.

Tid

30+ min.

Gem aktiviteten til
senere
Print aktiviteten

Inden dette forløb anbefales det at have gennemført Introforløb om sundhed, hvor elevernes forståelse af og viden om sundhed bliver sat i spil. Eleverne ved nu, at flere forskellige faktorer spiller ind på deres sundhed, og at de forskellige faktorer hænger sammen jf. Sundhedsstjernen. De ved også, at sundhed ikke er en fast defineret størrelse, men et relativt begreb. Det er altså eleven selv, der er med til at definere, hvad der er sundt.

 

Eleverne kan derudover have arbejdet med forløbene Leg, bevægelse og motion, Venner og fællesskaber, Følelser og selvværd samt Mad og måltider. Forhåbentlig begynder eleverne at få en forståelse af, at sundhed og det at være og føle sig sund handler om mange ting i deres liv.

 

Formålet med dette forløb:
Overordnet skal forløbet ses som en del af helheden med de andre forløb. Det betyder, at eleverne skal opleve, hvordan naturen og det at opholde sig i naturen har indflydelse på deres sundhed. Målet er, at eleverne bliver præsenteret for aktiviteter i naturen, der kan danne grundlag for en efterfølgende diskussion om naturens sundhedsmæssige effekt.

Denne diskussion kan føres som opsamling i de enkelte øvelser eller efter endt forløb, og den kan med fordel tage afsæt i Lærervejledning 6.

 

Forløbet er inddelt på følgende vis: Der startes med en indledende øvelse (En rundtur i
Sundhedsstjernen). Denne efterfølges af tre mere aktive øvelser, der kan laves, som
underviseren ønsker det (Fangeleg i naturen, Bevæg dig mod lyde og Find din ting). De
resterende tre fungerer som opsamlingsøvelser (Kreativ sundhed, Ærteposesvar og
Terning-evaluering) og ligger derfor naturligt i sidste del af forløbet.

 

6.-7.klasse: https://skoleidraet.dk/wp-content/uploads/2024/02/6-7-klasse_ud-i-naturen.pdf

 

Lærervejledning: https://skoleidraet.dk/wp-content/uploads/2024/02/laerervejledning-6_ud-i-naturen.pdf

Søgning