Forside/Aktivitetsdatabase/Genbrugsbolde (Verdensmål i Bevægelse)

Aktivitet

Genbrugsbolde (Verdensmål i Bevægelse)

Aktivitetsinformation

Øvrig Skoletid

Temauge/temadag

Klassetrin

4. – 5. 6. – 7.

Tid

30+ min.

Gem aktiviteten til
senere
Print aktiviteten

Eleverne arbejder konkret med at producere forskellige bolde af genbrugsmaterialer. I forlængelse heraf skal eleverne lave et lille antal undersøgelser og tage stilling til en række spørgsmål om emnet. Til sidst skal de afprøve hinandens selvudviklede lege. Læringsmodulet vil også forholde sig til temaer om fattigdom og ulighed.

Formålet med modulet er, at eleverne opnår en forståelse af, hvad genbrug kan være. Der er i forløbet fokus på produktion af elevernes egne bolde og deres idéer til lege med disse bolde. Men aktiviteterne lægger også op til, at eleverne forholder sig og tager stilling til etiske problemstillinger i relation til emnet.

Forberedelse
Læringsmodulet er delt i fire dele. Disse forberedelser skal underviseren gøre sig for at blive klar:

Under hele læringsmodulet kræves der et lokale, hvor eleverne kan arbejde. Eleverne skal også have adgang til et område hvor de kan spille bold og lege (udeareal eller sal/hal). Til elevernes produktion af bolde kræves der forskellige materialer. Det kan være en fordel, at eleverne er blevet bedt om at tage ting med hjemmefra.
Til fremstilling af de tre typer bolde skal de materialer bruges, som er oplistet i boksen ”Materialer og faciliteter”.

Ellers kræves det, at underviseren skaffer adgang til kilderne, og at der sørges for, at eleverne kan få adgang til instruktionerne til produktion af deres bolde. Underviseren sætter sig ind i den viden, der kræves for at introducere eleverne til forløbet. Underviseren er desuden tovholder på den sidste del af modulet, hvor eleverne skal vise deres bedste leg frem.

Dette læringsmodul kan fint gennemføres af flere klasser samtidig. Så kunne man fx kåre klassens bedste leg og præsentere den for de andre klasser.

 

Materialer og faciliteter
I 1. del af modulet skal der være mulighed for, at klassen samlet kan se på nogle billeder fra en artikel. Det kan være en fordel, at eleverne herefter har mulighed for at tage materialer med hjemmefra.

 

I 2. del skal eleverne producere deres egne bolde. De skal have adgang til de små videoer, der viser, hvordan boldene kan laves. Der skal bruges følgende materialer: brugte plastikposer (små og store), gamle aviser, gamle T-shirts eller andet stof, kasserede cykelslanger, snor og sakse.

 

Til 3. del af modulet skal hver gruppe (3-4 elever) have en kopi af arbejdsarket.

 

4. del skal foregå i en hal/sal eller udenfor, hvor der er plads til boldaktiviteter.

 

Beskrivelse
1. DEL
Underviseren starter med at stille dette spørgsmål:
Hvis nu jeg tog alle klassens bolde og jeres egne bolde fra jer, hvordan ville I så spille bold i frikvarteret? Det er ikke sikkert, at danske elevers refleksioner over dette spørgsmål får dem i en retning, hvor tanken falder på, at bolde er noget, de selv kan lave. Hjælp eleverne lidt på vej ved at vise dem fotos fra nedenstående artikel. Fotos, der meget fint viser afrikanske børns hjemmelavede bolde.

 

Se artikel HER – Eller find den på www.dailymail.co.uk 
(Søgeord: Daily mail make soccer balls), (søgeord: Bark, plastic bags and old rags – daily mail)

 

Tag en snak med eleverne om de afrikanske fotos. Hvad er boldene lavet af, og hvordan er de mon at spille med? Og hvorfor laver børnene overhovedet deres bolde selv?

 

2. DEL
Nu skal eleverne lave deres egne bolde. Det kan gøres på mange måder og af mange forskellige materialer. Hver elev skal lave sin egen bold.
Her følger vejledninger til tre bolde, der alle er relateret til børn i andre lande.

 

Plastikposebolden
Materialer: Små og store plastikposer, snor og gamle aviser.
Se guide HER – eller find på www.youtube.com (søgeord: Making a soccerball out of plastic bag)

 

Der findes også guide med fotos fra “Hele verden i skole”. I denne model af bolden bruges der avispapir som fyld i bolden.
Se guide HER – eller find på heleverdeniskole.dk (Søgeord: lav en fodbold af plastikposer)

 

Stofbolden
Materialer: Plastikposer, snor og en gammel T-shirt eller noget stof.
Se guide HER – eller find på www.youtube.com (søgeord: How to make a football from a plastic bags)

 

Gummibolden (Bolden kaldes chungi og er udbredt i Nepal)
Materialer: Gamle cykelslanger, sakse og snor
Se guide HER – eller find på vimeo.com/17484828 (Søgeord: How to make a chungi)

 

3. DEL
Når eleverne har produceret bolde, skal de arbejde i grupper af 3-4 personer. De skal undersøge og eksperimentere med forskellige ting ud fra Arbejdsark 1.

 

4. DEL
Afslut dette læringsmodul med, at hver gruppe viser deres bedste leg for alle andre i klassen. Lad alle grupper prøve hinandens lege.

 

ARBEJDSARK 1
Elevark
I vores gruppe er vi…
Navne:

 

I skal starte med at teste jeres bolde.

 

Hvad er jeres bolde gode til?

 

Hvad er jeres bolde ikke gode til?

 

Find på en leg for hver slags bold.

En nem og enkel leg, der er sjov, og hvor bolden er god at bruge. Beskriv legene kort.

 

Hvor får I normalt jeres bolde fra?

 

Er der fordele ved at lave jeres egne bolde?

 

Er der ulemper?

 

Hvilket andet legetøj kan man selv lave?

Søgning