Aktivitet

Gramma games

Aktivitetsinformation

Bevægelse i undervisningen

Dansk

Primær formål og fokus

Forståelse og anvendelse

Klassetrin

6. – 7. 8. – 9.

Tid

20 – 30 min. 30+ min.

Gem aktiviteten til
senere
Print aktiviteten

Der klargøres tre poster, som placeres rundt i klassen, på gangareal eller ude. Posterne er følgende:

  • Post 1: Ordkort med/uden stumme bogstaver og bevægelsesterning/bevægelseskort.
  • Post 2: Kort med sætninger, hvor ord med endelserne -ene/-ende og nutids-r/at-form indgår.
  • Post 3: Ordkort med egennavne samt ordkort med ord, som kan forveksles med egennavne.

Aktiviteten introduceres af underviseren, som beskrevet i skemaet herunder. Grupper på 5-6 elever fordeler sig på posterne og går i gang. Underviseren bestemmer, hvor længe eleverne skal arbejde ved hver post. På signal fra underviseren skifter grupperne poster.

Ved hver post ligger en kort beskrivelse af øvelsen og evt. flere forskellige sæt opgavekort, så eleverne kan komme flere gange til hver opgavestation.

Når alle grupper har været ved alle poster, gennemgår underviseren hver øvelse og får en faglig snak med eleverne om de forskellige opgaver.

 

Post

Bevægelse

Fokus

Øvelse

  1

En af bevægelses-terningens/
kortets
seks bevægelser

Stumme bogstaver

To forskellige steder på asfalten skrives der hhv. ”Med stumt bogstav” og ”Uden stumt bogstav”. Eller der placeres kegler med påskriften på gulvet.
Eleverne står på to rækker. En elev er uden for rækkerne, kaster terningen eller trækker et bevægelseskort og læser ordkortet op. De to første elever udfører nu den givne bevægelse fra terningen/bevægelseskortet ned til den kegle, som repræsenterer det rigtige svar. Herefter løber de tilbage og stiller sig bagerst i rækkerne.

 

  2

Kæmpeskridt

Endelser

 

Fire forskellige steder på asfalten skrives hhv. -ene, -ende, nutids-r og at-form. Der kan også bruges kegler som i post 1. Eleverne står på linje ved siden af hinanden. En elev er uden for linjen og læser sætningerne op, en ad gangen. De andre i gruppen skal gå med kæmpeskridt hen til de rigtige svar. Hvis en elev stiller sig ved et forkert svar, skal personen læse næste sætning op. Eleverne går tilbage til startlinjen, inden en ny sætning læses op.

 

  3

Kænguruhop/
Kæmpeskridt

Egennavne

 

Eleverne står på linje ved siden af hinanden. En elev er uden for linjen og læser ordene op et ad gangen. Hvis eleverne mener, at ordet er et egennavn, hopper de et kænguruhop fremad. Hvis de svarer forkert, skal de gå et kæmpeskridt tilbage. Den elev, der er kommet længst, når tiden slutter, har vundet.

 

Materialer

Kridt/kegler til markering af tre poster. Bevægelsesterning/bevægelseskortOrdkort.

Søgning