Rettet fokus

Houdini

Aktivitetsinformation

Bevægelse i undervisningen

Brain breaks

Øvrig Skoletid

SFO

Primær formål og fokus

Koncentration og opmærksomhed Regulerende aktivitet Rettet fokus Trivsel

Klassetrin

0. – 1. 2. – 3. 4. – 5. 6. – 7. 8. – 9.

Tid

10 – 20 min.

Gem aktiviteten til
senere
Print aktiviteten

Formålet med denne aktivitet er at eleverne retter deres fokus og opmærksomhed mod rummets lyde.

Beskrivelse

  1. Gå sammen i grupper af ca. otte personer. 
  2. Stil jer i en rundkreds med ryggen ind mod midten. I tager hinanden i hænderne eller har noget mellem jer, som I holder fast i. Sørg for at stå så langt fra hinanden, at der stadig er et stort mellemrum mellem jer. 
  3. Luk jeres øjne.
  4. Inde i midten af rundkredsen står én af jer. Den, der står i midten, har åbne øjne. 
  5. Nu skal den i midten forsøge at komme ud fra kredsen så stille som muligt igennem et af de mange mellemrum, som er mellem de andre i rundkredsen. Den i midten skal være stille, så dem i rundkredsen ikke hører eller opdager, at nogen er ved at komme ud fra midten. 
  6. Dem i kredsen skal forsøge at fange/ramme den i midten, der er på vej ud. De kan enten røre med armene eller samles mod hinanden, så de lukker ’hullet’ for deltageren i midten.
  7. Aktiviteten slutter, når den i midten er kommet ud uden at blive ramt.
  8. En ny person kommer ind i midten og aktiviteten gentager sig. 

Til underviseren: Lad eleverne holde fast i isoleringsrør eller andre bløde genstande, hvis de synes, det er svært at holde i hånden.

Søgning