Forside/Aktivitetsdatabase/Jagten på en multimodal tekst

Aktivitet

Jagten på en multimodal tekst

Aktivitetsinformation

Bevægelse i undervisningen

Dansk

Primær formål og fokus

Analyse og refleksion Diskussion og vurdering Repetition og evaluering

Klassetrin

6. – 7. 8. – 9.

Tid

30+ min.

Gem aktiviteten til
senere
Print aktiviteten

Klassen skal sammen gennemgå teksttyper/dele (modaliteter), de tidligere har arbejdet med og kropsliggøre dem, fx overskrifter, billeder, lyd, brødtekst, infografikker, osv. De skal finde på en bevægelse, der kan forklare hvilken teksttype/del, der er tale om (se forslag under “Materialer”). Når de sammen har fundet på bevægelser, opdeles klassen i par.

 

Hvert par skal på jagt efter en multimodal tekst – udendørs, rundt på skolen, en tur i byrummet el.lign. Eleverne udfylder arbejdsarket og tager evt. et billede af teksten.

 

Tilbage i klassen skal parret fremvise alle teksttyper/dele (modaliteter) igennem bevægelser, og resten af klassen skal gætte hvilken multimodal tekst, der fremvises.

 

Hvert par går sammen med et andet par, og skal nu argumentere for de bevægelser, der blev fremvist. De skal fortælle det andet par om deres multimodale tekst, mens det andet par lytter og stiller nysgerrige spørgsmål.

 

Materialer

Opgaveark

Forslag til bevægelser

 

 

Søgning