Forside/Aktivitetsdatabase/Kristendomsquiz

Aktivitet

Kristendomsquiz

Aktivitetsinformation

Bevægelse i undervisningen

Kristendomskundskab

Primær formål og fokus

Forståelse og anvendelse

Klassetrin

4. – 5. 6. – 7. 8. – 9.

Tid

10 – 20 min. 20 – 30 min.

Gem aktiviteten til
senere
Print aktiviteten

Eleverne deles i grupper, som hver har en base i et afgrænset øvelsesareal.

 

Underviseren har på forhånd udarbejdet en række spørgsmål på papirsedler om kristne begivenheder og stiller sig i midten af øvelsesarealet. En elev fra hver gruppe skal nu hente et spørgsmål hos underviseren. Eleverne løber tilbage til basen, hvor eleven sammen med resten af sin gruppe skal finde frem til svaret på spørgsmålet. Svaret skrives på et stykke papir, der afleveres i en kasse, som er placeret i øvelsesarealet.

 

Herefter er det en ny elev fra gruppen, der løber ind og henter et spørgsmål hos underviseren. Det gælder om at nå flest mulige besvarelser inden for en fastlagt tidsramme.

 

Materialer

Spørgsmål på papirsedler om kristne begivenheder. Papir og blyant. Skotøjsæske el.lign. til svar.

 

Søgning