Forside/Aktivitetsdatabase/Kubb/Kongespil

Aktivitet

Kubb/Kongespil

Aktivitetsinformation

Idrætsfaget

Boldbasis og boldspil

Øvrig Skoletid

Frikvarter SFO

Primær formål og fokus

Trivsel

Klassetrin

2. – 3. 4. – 5. 6. – 7. 8. – 9.

Tid

10 – 20 min. 20 – 30 min.

Gem aktiviteten til
senere
Print aktiviteten

Et spil Kubb/Kongespil per bane. Baner i størrelsen 5*8 meter. To hold per bane. Hvert hold består af 2-4 spillere.

Holdet stiller sig bag sine respektive kubber. Holdet der starter afgøres ved, at en spiller fra hvert hold kaster en pind mod Kongen. Det hold, der placerer en kastepind nærmest Kongen, uden at Kongen væltes, starter. Væltes kongen, har
man tabt.

 

Hold A, som begynder, fordeler de 6 kastepinde imellem sig. Hold A skal fra sin basislinje med kastepindene vælte hold B’s kubber. Kastepindene skal slippes i vertikal retning, ikke horisontal. Såkaldte “helikopterkast” er forbudt.
De kubber, som hold A har væltet, skal hold B, fra egen basislinje, kaste retur til hold A’s banehalvdel. De rejses i valgfri retning, der hvor de lander. Lander kubben uden for hold A’s banehalvdel, gives et forsøg mere. Hvis også andet forsøg mislykkes, placeres kubben efter hold A’s ønske, dog minimum i én kastepinds længde fra Kongen.

 

Hold B kaster nu pindene og skal i første omgang vælte kubberne ude i hold A’s felt. Væltes en kubb på basislinjen før kubberne ude i feltet, rejses den igen. Hold A kaster de væltede kubber tilbage på samme måde som beskrevet for hold B. Hvis der stadig er stående kubber tilbage i hold A’s felt (altså kubber som hold B ikke formåede at vælte) flyttes basislinien frem til den forreste kubb. Hold A får så lov til at kaste sine pinde fra denne nye basislinje. På denne måde går spillet frem og tilbage indtil et af holdene har væltet alle kubberne på modstandernes bane og til sidst vælter Kongen. Når Kongen skal væltes, skal der kastes fra den oprindelige basislinje.
 

 

Vær opmærksom på, at man for at vinde skal vælte Kongen. Hvis man har væltet alle kubberne, men ikke vælter Kongen eller man ikke har flere pinde tilbage til at vælte Kongen med, har man tabt. Man har også tabt, hvis man under spillets gang rammer og vælter Kongen i utide.

Søgning