Forside/Aktivitetsdatabase/Margrethe-skål

Aktivitet

Margrethe-skål

Aktivitetsinformation

Bevægelse i undervisningen

Biologi Dansk Fysik/kemi Geografi Historie Kristendomskundskab Matematik Musik Natur/teknologi Samfundsfag Sprogfag

Primær formål og fokus

Repetition og evaluering

Klassetrin

4. – 5. 6. – 7. 8. – 9.

Tid

20 – 30 min. 30+ min.

Gem aktiviteten til
senere
Print aktiviteten

Hver gruppe skal bruge en stor skål og en masse små lapper papir. Der skal være minimum tre lapper papir for hver elev. Hver elev skriver et fagbegreb på hver lap papir. Det skal være et fagbegreb, der er blevet arbejdet med i undervisningen fx demokrati eller rektangel. Alle sedlerne lægges i skålen, og I er nu parate til at begynde øvelsen.

 

Runde 1:

Eleverne deles i to hold. Nu vælges to elever fra hold 1. Elev 1 får 1 min. til at forklare så mange fagbegreber fra skålen som muligt, uden at sige selve ordet på sedlen. Elev 2 er ”budbringer”, dvs. løber frem og tilbage med lapperne – fra skål til elev 1. Når elevens hold har gættet fagbegrebet, må eleven trække en ny seddel. Eleven, der trækker en lap papir op, må gerne vælge at lægge lappen tilbage, hvis eleven ikke kan forklare begrebet. Når det ene minut er gået, udvælges en elev fra hold 2, og herefter følges samme procedure. Hvert hold får det antal point, som er gættet rigtigt. Nu er det hold 1 igen, og næste elev skal op og trække fagbegreber. Dette fortsættes, indtil alle fagbegreberne i skålen er gættet.

 

Runde 2:

De samme lapper papir med personerne lægges nu tilbage i skålen igen. I denne runde må eleverne ikke forklare noget om fagbegrebet, men de må derimod kun sige ét enkelt ord om fagbegrebet, der trækkes. Holdet skal ud fra dette ord eller sætning gætte fagbegrebet. Resten af runden køres efter de samme regler som i første runde.

 

Runde 3:

I den 3. og sidste runde skal eleverne mime fagbegrebet med kroppen og må altså ikke sige noget.

 

Øvelsen kan laves på hele klassen, men det anbefales at dele klassen op i hold á fire, som dyster mod et andet hold á fire.

 

Materialer

En eller flere skåle, hatte eller lignende. Små lapper papir. Skriveredskaber.

 

Søgning