Forside/Aktivitetsdatabase/Mindre plastik – mere liv i havet (Verdensmål i Bevægelse)

Aktivitet

Mindre plastik – mere liv i havet (Verdensmål i Bevægelse)

Aktivitetsinformation

Bevægelse i undervisningen

Dansk Natur/teknologi

Øvrig Skoletid

Temauge/temadag

Klassetrin

4. – 5. 6. – 7.

Tid

30+ min.

Gem aktiviteten til
senere
Print aktiviteten

Eleverne opnår en forståelse af, hvorfor plastikforureningen sker, og hvilke konsekvenser det har for miljøet og dyrelivet.

 

Forberedelse
Læringsmodulet består af to dele. Disse forberedelser skal underviseren gøre sig for at være klar:

 

Første del af modulet foregår i en sal/hal eller på et udeområde.
Underviseren skal introducere emnet og igangsætte to lege.
Til legene skal der bruges nogle rekvisitter (se i den blå boks).

 

Anden del kræver, at underviseren får defineret, hvilket område eleverne skal arbejde med at rense for affald. En gåtur eller cykeltur til sø eller strand er en god ide, men et område omkring skolen kan også bruges. Desuden skal underviseren skaffe adgang til kilderne og sætte sig ind i den viden, der er nødvendig for at introducere eleverne for forløbet.

 

Materialer og faciliteter
1. del af modulet foregår i en hal/sal eller udeområde, hvor der kan leges.
Der skal bruges ca. 40 ærteposer el.lign. og en spand/kasse.

 

2. del kan med fordel startes op i klasselokalet, inden I skal ud og samle affald. Her skal bruges affaldssække, grabbers og/eller plastikhandsker, en vægt, et ur eller telefon til at tage tid med. Hvis I vil gå i dybden med materialet fra ”Plastikhelteskolen”, skal der kopieres arbejdsark og være mulighed for at se en lille film.

 

Beskrivelse
1. DEL
Eleverne samles i en hal/sal eller på et udeområde (ca. 12×20 meter). Underviseren introducerer eleverne for dagens emne, som er plastikforurening af verdenshavene.

 

Scenen sættes for første runde bevægelseslege ved at underviseren kort fortæller lidt om problemets omfang og karakter.

 

Det kunne være disse tre fakta:
– Hver år smides der cirka 8 millioner tons plastik i verdenshavene.
– I dag indeholder oceanerne et ton plastik for hver fem ton fisk.
– Plastikforurening rammer mindst 700 af havets dyrearter, hvoraf mange af dem allerede er truede på grund af andre miljøpåvirkninger.

 

Kender eleverne andre fakta eller historier om plastikforurening?

Lad eleverne fortælle, hvad de ved om emnet.

 

Elevernes introduceres til første plastikleg, som herefter leges.

 

Leg: Skildpaddens hademad
Hvert år dør mange havskildpadder, fordi de spiser plastik.

 

Eleverne skal lege en leg, hvor de er enten plastik eller skildpadde. Når legen starter, er der to elever, der er plastik, og resten er skildpadder.

 

Plastik må kun gå krabbegang, og skildpadder må kun kravle. Hvis man bliver fanget af plastik, bliver man selv til plastik.

 

Spil flere runder med nye fangere.

 

Når legen er slut, samles eleverne til en fælles kort snak om, hvordan vi kan passe på skildpadderne, så de ikke bliver fanget af plastik?

 

Leg: Mindre plastik – mere liv
Samme område som i den første leg.

 

Eleverne deles i to lige store hold. Hvert hold er et land, der ønsker at fjerne alt plastik fra havet og redde dyrene.

 

Hvert hold starter i deres land (hver deres ende). Den modsatte ende er deres hav, som de skal rense for plastik.

 

I hvert hav fordeles ligeligt en masse plastik (ærteposer).

 

Nu gælder det om for hvert hold at skynde sig at samle plastik op af deres hav og løbe tilbage og lægge det i deres land. Dette gøres ved at skynde sig at samle ét stykke plastik op ad gangen og løbe ned og lægge det i deres land. Det hold, der i løbet af fem minutter har fjernet mest plastik fra deres hav, vinder. Der spilles flere runder.

 

Sidste runde: begge lande skal arbejde sammen om at fjerne plastikken, som nu kommer til genanvendelse (ærteposerne samles et sted, f.eks. i en pose eller kasse).

 

Afslut med en snak om, hvad der sker, når landene arbejder sammen.

 

2. DEL
Elevernes samles i et klasselokale til introduktion og værkstedsaktivitet.
Eleverne skal arbejde med emnet plastik i verdenshavene.

 

Til denne del af læringsforløbet anvendes undervisningsmaterialet “Plastikhelteskolen” udviklet af organisationen Plastic Change.
Find materiale HER
Eller find det på www.plasticchange.dk > Søgeord: Plastikhelteskolen Plastic Change

 

Gå ind under “øvelser” og find opgaven “Strandrensning”.

 

Opgaven har til formål, at eleverne renser dele af en strand eller et område omkring skolen. Alt efter hvilke muligheder I har omkring jeres skole, så prioriter gerne, at eleverne kommer ud og gør noget. En gåtur i lokalområdet eller en cykeltur til sø eller strand sætter også gang i bevægelsen, mens man arbejder med konkrete verdensmålsaktiviteter.

 

Følg anvisningerne i “Plastikhelteskolen”. Der findes et færdigt bud på elevernes arbejde med at rense og undersøge et sted for plastikforurening.

 

Start og slut evt. med at se de to videoer om Plastikhelten Henning. De kan også findes på siden for “Plastikhelteskolen”.

Søgning