Aktivitet

Mønsterløb

Aktivitetsinformation

Bevægelse i undervisningen

Brain breaks

Primær formål og fokus

Koncentration og opmærksomhed

Klassetrin

0. – 1. 2. – 3. 4. – 5. 6. – 7. 8. – 9.

Tid

10 – 20 min. 20 – 30 min.

Gem aktiviteten til
senere
Print aktiviteten

Eleverne stiller sig i rundkredse med 10-15 elever i hver, og med 1-2 meters afstand. Én elev står i midten. I hver rundkreds skal de nu lave et løbemønster ved at bytte pladser.

Eleven i midten udvælger sig én af de elever, som står i rundkredsen, og løber forlæns ud til denne. For at tage denne elevs plads, giver de hinanden en highfive. Eleven, hvis plads lige er taget, løber hen til en af de andre i rundkredsen og giver ligeledes en highfive, tager pladsen, og sender den næste elev afsted. Sådan fortsætter eleverne med at danne et mønster. Hver elev må kun løbe én gang. De kan evt. sætte sig ned i den første runde, når de har taget en plads, for at indikere, at de har lavet deres del af mønstret. Men dette gøres kun i første runde, for herefter skal de hele tiden løbe hen til den samme elev.

Når alle elever har taget en andens plads, har de nu dannet deres løbemønster. De starter en ny runde med samme mønster, når den elev, som startede i midten, får en highfive. Eleven skal ikke gå ind i midten for at starte, men blot fortsætte mønsterløbet.

OBS: Eleverne kan blive forvirrede, fordi eleven, de skal løbe hen til, har fået ny plads siden sidste runde.

Søgning