Posten går

Aktivitetsinformation

Bevægelse i undervisningen

Brain breaks

Øvrig Skoletid

Frikvarter SFO

Primær formål og fokus

Koncentration og opmærksomhed Trivsel

Klassetrin

0. – 1. 2. – 3. 4. – 5. 6. – 7. 8. – 9.

Tid

1 – 10 min. 10 – 20 min.

Gem aktiviteten til
senere
Print aktiviteten

Posten går

Eleverne står i en rundkreds om blindebukken, som skal forsøge at fange dem, når de parvis bytter plads. Alle elever får et nummer, hvis de fx er 24 i rundkredsen, så har
eleverne nummer fra 1-24. Blindebukken nævner nu to numre, og de elever der har de to numre skal nu bytte plads. Det gælder nu for blindebukken at fange en af de to, der er i gang med at bytte plads og hvis det lykkes forsøge at gætte, hvem det er.
Gætter blindebukken forkert, skal blindebukken slippe den fangne og fortsætte som blindebuk, men bliver der gættet rigtigt, skal den fangne afløse og blive den nye blindebuk.

Variation

  • Overvej at dele klassen i to grupper, så der ikke er for mange deltagere. 12 i hver gruppe er faktisk bedre end en rundkreds med 24, men I kan prøve begge dele, og se hvad der fungerer bedst for jer.
  • I stedet for tal kunne man tage byer i Danmark, lande i Europa eller andet, som eleverne kan være med til at bestemme

Søgning