Forside/Aktivitetsdatabase/Scrabble-stafet

Aktivitet

Scrabble-stafet

Aktivitetsinformation

Bevægelse i undervisningen

Dansk Sprogfag

Primær formål og fokus

Analyse og refleksion Diskussion og vurdering Forståelse og anvendelse

Klassetrin

2. – 3. 4. – 5. 6. – 7. 8. – 9.

Tid

10 – 20 min. 20 – 30 min.

Gem aktiviteten til
senere
Print aktiviteten

Øvelsen kan anvendes i dansk, engelsk, tysk og andre sprogfag.

Del eleverne i grupper på tre til fire elever. Hver gruppe har en base i den ene ende af området, og bogstaverne lægges med bagsiden opad i den anden ende af området.

Nu skal en elev fra hvert hold på skift løbe ned og tage et bogstav. Grupperne skal danne ord på kryds og tværs som i scrabble. De elever, der ikke løber, skal sammensætte ord og finde de bedste kombinationer.

Når der er gået et vist tidsrum, eksempelvis fem minutter, stopper øvelsen, og I tæller hvilket hold, der har dannet flest ord. Lad derefter gruppen forklare de forskellige ord.

 

Materialer

Bogstavkort (Æ, Ø og Å udelades til engelsk). Bogstavkort m. tyske bogstaver.

 

Søgning