Aktivitet

Skrivestafet

Aktivitetsinformation

Bevægelse i undervisningen

Dansk

Primær formål og fokus

Forståelse og anvendelse

Klassetrin

4. – 5. 6. – 7.

Tid

30+ min.

Gem aktiviteten til
senere
Print aktiviteten

Eleverne deles i 2-5 lige store hold. Der vælges en afstand, som eleverne skal løbe.

Hvert hold får tildelt et tavleområde/papir samt noget at skrive med, der skal fungere som depeche. Holdene skal stå bag startlinjen, som kan være udenfor klasseværelset, så stafetten går ind i klasseværelset til tavlen.

Underviseren fortæller, hvad kravet til sætningerne, der skal skrives på tavlen, er, fx ti ord i sætningen samt korrekt tegnsætning, en sætning med så mange tillægsord som muligt eller en sætning om et bestemt emne eller genre.

Den første elev fra hvert hold løber ind og begynder en sætning ved at skrive et ord. Så løbes der retur, og næste elev fra holdet løber ind til tavlen og fortsætter. Når alle hold er færdige med deres sætning, går alle fælles ind i klassen og gennemgår alle sætninger og retter eventuelle fejl.

 

Materialer

Tavle og kridt. Eller papir og blyanter.

 

Søgning