Forside/Aktivitetsdatabase/Sundheds-tagfatter (Verdensmål i Bevægelse)

Aktivitet

Sundheds-tagfatter (Verdensmål i Bevægelse)

Aktivitetsinformation

Bevægelse i undervisningen

Dansk

Øvrig Skoletid

Temauge/temadag

Primær formål og fokus

Sundhed

Klassetrin

0. – 1. 2. – 3.

Tid

30+ min.

Gem aktiviteten til
senere
Print aktiviteten

Der er fokus på elevernes egne oplevelser af sundhed og deres erfaringer med, hvad sundhed er for dem. Deres egne oplevelser og refleksioner udfordres, og de præsenteres for andre børns livsvilkår og sundhedsproblematikker. Medicin og fysisk sundhed er mest i fokus i de to bevægelsesaktiviteter, men intentionen er, at eleverne opnår en forståelse af sundhed som et bredere begreb.

 

Forberedelse
Læringsmodulet er opdelt i to.

 

Første del af modulet foregår i en sal/hal eller på et udeområde. Til denne del skal der bruges overtræksveste eller andet, der kan markere, hvem der er fanger.

 

Anden del af modulet foregår i et klasselokale. Til denne lektion skal eleverne have udleveret papir og blyant.

 

Beskrivelse
1. LEKTION
Eleverne samles i en hal/sal eller på et afgrænset udeområde. Underviseren introducerer eleverne til dagens emne, som er sundhed.

 

Scenen sættes for to forskellige bevægelseslege, ved at underviseren kort tager en snak med eleverne om, hvad de forstår ved sundhed. En god pointe at få frem er, at sundhed er mange ting. Specielt en sondring mellem fysisk sundhed (sygdom) og en sund følelse kan være en god ting at snakke om.

 

Spørg specifikt eleverne til deres oplevelser med fysisk sundhed (sygdom) og til deres erfaringer med medicin og evt. de vaccinationer, de har fået hos lægen. Tag en runde og hør, hvilken viden eleverne har om det.

 

Eleverne introduceres nu til den første sundheds-tagfat. Herefter leges legen.

 

Leg: Pas på smitten!
Et område på størrelse med en gymnastiksal (ca. 10×20 meter) bruges til denne leg. En elev vælges som fanger. Denne person er “syg” og kan smitte alle andre. Når den “syge” fanger en anden elev, bliver denne elev også “syg”. Det kan med fordel anbefales, at de “syge” får en vest eller andet i hånden, så man kan genkende dem fra de “raske”. Det gælder om at blive den sidste raske person tilbage i legen. Legen kan også leges som kædetagfat. De smittede holder i hånd og fanger i kæder.

 

Leg: Bliv rask-tagfat
Samme areal og opstilling som i første leg.
I en gruppe på ca. 25 elever vælges fire elever til at være fangere. De kaldes for “smittere” og smitter dem, de tikker i legen. Når man er blevet “smittet”, bliver man syg og må lægge sig ned. For at blive rask igen, kræver det medicin. Den kan alle andre give en ved at løbe helt tæt på og med tommeltotten “sprøjte” medicinen ind i en arm og et ben. Når det er gjort, er den “syge” rask og med i legen igen. Husk at skifte fangere/“smittere” indimellem.

 

2. LEKTION
Eleverne samles i et klasselokale. De skal arbejde med begrebet sundhed. Udvælg en eller flere aktiviteter fra Introforløb: Hvad er sundhed. Suppler evt. med spørgsmål til, hvordan børn i andre dele af verden oplever sundhed.

 

Suppler med at eleverne skal tegne noget sundt.

 

Afslut læringsmodulet med at tale aktiviteterne igennem med eleverne. Hvad har de lært om sundhed? Og hvad tænker de om forskellene på børns sundhed i verden?

Søgning