Forside/Aktivitetsdatabase/Træk og slip

Aktivitet

Træk og slip

Aktivitetsinformation

Bevægelse i undervisningen

Matematik

Primær formål og fokus

Forståelse og anvendelse Puls

Klassetrin

0. – 1. 2. – 3. 4. – 5.

Tid

1 – 10 min. 10 – 20 min.

Gem aktiviteten til
senere
Print aktiviteten

Der opstilles en kvadratisk eller rektangulær bane. Alle elever samles på banen, og to elever udvælges til fangere. Bevægelsesterningen kastes, og alle, inkl. fangerne, bevæger sig, som terningen viser. Når fangerne berører en elev, siges der ”træk”, og den, der er blevet fanget, sætter sig, så kroppen danner et toilet (højre arm vinkelret i luften som trækkes der i en snor, højre knæ i gulvet, venstre fod i gulvet, så venstre ben danner en vinkel på 90 grader og tager form som et sæde). Stillingen holdes, indtil en fri elev sætter sig på sædet og giver den tilfangetagne et regnestykke inden for et aftalt område og en aftalt sværhedsgrad (addition, subtraktion, multiplikation). Løses stykket korrekt, råber den frie elev ”slip”, hvorefter den tilfangetagne er med i legen igen. Er stykket forkert, må den tilfangetagne vente på et nyt regnestykke fra en ny fri elev.

Øvelsen udføres på tid. Når tiden er gået, kastes terningen igen, og det nye læringsområde aftales.

 

Materialer

Bevægelsesterning eller en almindelig terning med bevægelseskort

Søgning