Forside/Nyheder/Alle kan finde fællesskaber i Legepatruljen

Bevægelse i skoledagen

2. august 2022

Alle kan finde fællesskaber i Legepatruljen

På Rasmus Rask-Skolen i Odense har de Legepatrulje to gange om ugen. Eller – det havde de. For i dette skoleår vil de grønne veste pryde skolegården tre gange om ugen i stedet. Hvorfor? ”Fordi tilslutningen er så god, og fordi instruktørerne helt vildt gerne vil det.”

Børn som er med til Legepatruljen

– Jeg elsker dig, Benjamin!
Kærligheden til Legepatrulje-instruktørerne er til at tage at føle på, da vi i slutningen af skoleåret 21/22 lægger vejen forbi Rasmus Rask-Skolen. Det er i hvert fald både med krammere og tilråb som ovenstående, at instruktørerne fra 5. A tager afsked med de elever, der har været med i dagens udgave af Legepatruljen.

– Instruktørerne nyder virkelig deres rolle. De får en anden status på skolen – de er jo Legepatrulje-instruktører. De yngre elever søger dem, får en krammer her og der, og finder tryghed i de store, som faktisk også bliver trøstere for de små til tider, siger Catharina Juel Jensen, der er lærer på skolen og tovholder på Legepatruljen.

– De håndterer konflikterne på en virkelig god måde, og er også rollemodeller for de små. Instruktørerne italesætter tit, hvordan man opfører sig, når man er i Legepatruljen, og det gør rigtig meget for de smås adfærd, fortæller hun.

Relationer på tværs
I Legepatruljen er elever fra 4.-7. klasse uddannede til at være Legepatrulje-instruktører, og de er derfor klædt på til at sætte lege i gang for deres yngre skolekammerater i frikvartererne. På Rasmus Rask-Skolen er det 5. årgang, der uddannes som instruktører – og stort set alle elever på årgangen har givet udtryk for, at gerne vil være med i dette skoleår. På skolen har man valgt at alle elever fra 0.-5. klasse kan være med i de lege, som Legepatruljen laver.

– Vi har fundet ud af, at det giver rigtig meget at have 0.-5. sammen, så Legepatruljen er for alle, uanset hvilket klassetrin man går på, fortæller Catharina Juel Jensen og fortsætter:

– Dét, at vi har Legepatrulje gør, at der ikke er nogen, der går alene i pauserne. Alle kan finde nogle fællesskaber i Legepatruljen. Og så giver det rigtig meget, at eleverne lærer hinanden at kende på kryds og tværs af klasser og årgange – at de bliver trygge ved hinanden og får nogle kammerater, som de nok ellers ikke ville få. Det gør faktisk også rigtig meget for de frikvarterer, hvor der ikke er Legepatrulje.

Belønning og nye lege
Dansk Skoleidræt afholder hvert år i maj måned en række belønningsdage rundt omkring i landet, som Legepatruljernes tovholder kan tilmelde eleverne på som tak for deres indsats. Og det havde Catharina Juel Jensen gjort i foråret 22.

– Belønningsdagen var god. De har fortjent den belønning, og de havde det så sjovt. Og alle de lege, som de lærte på dagen, tog de også med sig hjem i deres kartotek til Legepatruljen, siger hun.

Belønningsdagene afholdes på og planlægges af højskoler rundt omkring i landet. Eleverne fra Rasmus Rask-Skolen var med, da det gik løs på Gymnastikhøjskolen i Ollerup. Her havde højskoleelverne planlagt en dag med ”på vandet”-tema, og lagde derfor ud med en sjov og energisk fællesdans til nummeret ”Help! I’m a fish”. En dans, som Catharina Juel Jensens elever i den grad tog til sig.

– De var helt vilde med den dans og har brugt den meget i Legepatruljen. Til vores sommerafslutning dansede 5.-klasserne lancier og bagefter kom fiskedansen på, hvor hele skolen dansede til den. Den er nærmest blevet en slags fælles Legepatrulje-dans. Det er så vildt – alle kan bare den dans nu, siger hun med et grin.

Rasmus Rask-Skolen har haft Legepatrulje siden 2020.
Se mere fra vores besøg på Rasmus Rask-Skolen i Odense i videoen her.

Om Legepatruljen

  • Halvdelen af landets skoler har Legepatrulje.
  • Konceptet går ud på, at elever fra 4.-7. klasse uddannes som instruktører, der kan stå for at lege med elever fra 0.-3. klasse i frikvarterne.
  • I skoleåret 21/22 blev knap 2800 nye Legepatrulje-instruktører uddannede.
  • Alene i august 2022 er uddannes godt 700 elever rundt omkring i landet. 
  • Læs mere på skoleidraet.dk/legepatruljen, hvis din skole også skal have Legepatrulje.

Relaterede nyheder

Søgning