Masterclass

Kom hurtigt i gang
 • Få ugens øvelse

  Vi udsender hver uge en øvelse, der kan bringe bevægelse ind i din undervisning. Brug den til inspiration og påmindelse om bevægelsen. Abonner her helt gratis!

  Ugens Øvelse
 • Brug vores gratis øvelsesdatabase

  Dyk ned i øvelsesdatabasen og find mere end 150 konkrete øvelsesforslag til alle klassetrin og fag. Mange af dem har en lille introfilm og arbejdsark.

  Øvelsesdatabase
 • Book et kursus

  Kom på kursus i bevægelse i undervisningen. Boost den fælles mission og få lette værktøjer til at lykkes med bevægelsen! Læs mere om vores kursustilbud!

  Bevægelse i undervisningen

Masterclass

Sæt Skolen i Bevægelse har taget initiativ til et netværk for alle lærere og pædagoger, der varetager funktionen som bevægelsesvejleder eller bevægelseskoordinator på skolerne.

Formålet med fokus på Masterclass er:

At skabe et forum, hvor bevægelsesvejledere og -koordinatorer på sigt kan få ny viden og erfaringer fra andre fagfæller samt bidrage til udviklingen af bevægelse i de boglige fag i skolen.

Fyraftenswebinar for Masterclass

Dansk Skoleidræt afholdt det første online fyraftenswebinar d. 14. april. 

Formålet var at give bevægelsesvejlederne et inspirationsoplæg om et givent emne i relation til bevægelse i skoledagen. Dagens tema var kropslig dannelse, som blev præsenteret af Dansk Skoleidræts videnskonsulent Jacob Have Nielsen.

Der var god tilslutning til dagens webinar, og vi håber at der kan komme flere i løbet af det næste halve år indtil vi kan mødes fysisk d. 2. november 2021.

Hvis du kunne tænke dig at se eller gense Jacobs oplæg, kan du finde det her.

Hvorfor Masterclass 

Vi har i løbet af de sidste år mødt mange bevægelsesvejledere og -koordinatorer, som ofte savner sparring omkring de daglige udfordringer, de møder i deres virke som bevægelsesvejledere.

Behovet for Masterclass bygger på følgende antagelser:

 • Funktionen som bevægelsesvejleder er så ny for de fleste lærere, at der er behov for sparring og fremadrettet udvikling af funktionen.

 • Bevægelsesvejledere har behov for at dele viden og erfaringer med andre fagfæller, idet bevægelsesvejlederne ikke nødvendigvis har andre lærere på skolen at sparre med.

 • Bevægelsesvejledere i DK har meget forskelligt definerede opgaver på de respektive skoler, hvorfor videndeling af deres funktioner og udfordringer er vigtige.

 • At bevægelsesvejledere er centrale personer med henblik på at bevægelse bliver integreret lokalt på skolerne. De kan således være vigtige gatekeepere.

 • Bevægelsesvejledere har mange erfaringer fra praksis samt viden om, hvad der foregår af bevægelse, hvordan bevægelsen foregår på skolerne, og hvorfor den foregår - eller hvorfor den ikke forekommer på skolen.

 • Bevægelsesvejledere er bevægelsesildsjæle og derfor er interesserede i at udvikle området i DK. Derfor antager vi, at de er motiverede for at videreuddanne sig og dele erfaringer med andre.

 • Bevægelsesvejledere gennem formel (eller uformel) uddannelse kan bidrage til at udvikle materiale.

Sæt kryds i kalenderen allerede nu....

Næste Masterclass netværksmøde bliver afholdt d. 2. november 2021 i Nyborg

Se program fra Masterclass#2, som blev afholdt i dec. 2019 her