Masterclass

Kom hurtigt i gang
 • Få ugens øvelse

  Vi udsender hver uge en øvelse, der kan bringe bevægelse ind i din undervisning. Brug den til inspiration og påmindelse om bevægelsen. Abonner her helt gratis!

  Ugens Øvelse
 • Brug vores gratis øvelsesdatabase

  Dyk ned i øvelsesdatabasen og find mere end 150 konkrete øvelsesforslag til alle klassetrin og fag. Mange af dem har en lille introfilm og arbejdsark.

  Øvelsesdatabase
 • Book et kursus

  Kom på kursus i bevægelse i undervisningen. Boost den fælles mission og få lette værktøjer til at lykkes med bevægelsen! Læs mere om vores kursustilbud!

  Bevægelse i undervisningen

Masterclass

Masterclass er et netværk for alle lærere og pædagoger, der varetager funktionen som bevægelsesvejleder eller bevægelseskoordinator på skolerne.

Formålet med fokus på Masterclass er:

At skabe et forum, hvor bevægelsesvejledere og -koordinatorer på sigt kan få ny viden og erfaringer fra andre fagfæller samt bidrage til udviklingen af bevægelse i de boglige fag i skolen.

Masterclass 2022

Afholdes onsdag den 23. november 2022 kl. 9.30-14.30 på Bastionen, Nørrevoldgade 63, 5800 Nyborg. 

Pris: 595 kr. pr. person ex moms

Program for dagen:

Kl. 9.30-9.45: Ankomst og morgenmad

Kl. 9.45-10.30: Oplæg om lovkravet og argumenter for bevægelse ved Bjørn Friis Neerfeldt

Lovkravet omkring 45 minutters daglig bevægelse i skolen står til at skulle ændres og udfases. Dansk Skoleidræt har været med i processen omkring forslag til ændringer, og vi har været meget optaget af, at der skabes en god og meningsfuld indsats for bevægelse i skoledagen. Bevægelse bør fastholdes som et vigtigt element i folkeskolen, men tage hensyn til ønsket om mere lokal frihed og med et styrket rum for involvering af skolens bestyrelse, ledelse, elever og lærere. Alle skoler skal således arbejde med bevægelse som didaktisk og pædagogisk redskab til fremme og understøttelse af elevernes daglige motivation, sundhed, trivsel og faglige læring i en varieret skoledag. I oplægget vil I få indblik i processen og status på, hvor vi står med lovkravet nu. Efterfølgende faciliteres en rundbordssamtale om, hvilke argumenter, I som bevægelsesvejledere og -koordinatorer står med i en lovændring, og hvordan det påvirker jeres arbejde på skolerne.

Kl. 10.30-12.00: Sparring omkring hverdagen som bevægelsesvejleder og -koordinator 

Vi tager jer med i en proces, hvor I får rig mulighed for at sparre med hinanden omkring rollen som bevægelsesvejleder eller -koordinator. I kan og skal dele alt, hvad der rører sig og som fylder for jer på skolen. Vi glæder os til at lytte, hjælpe og sammen med jer blive klogere.

Kl. 12.00-13.00: Frokost og gåtur

Kl. 13.00-14.15: Workshops i to grupper (børnemiljø eller ungemiljø), embodied learning

Vi skal sammen afprøve og udvikle øvelser, der har et større fokus på at kropsliggøre læring (embodied learning) hos eleverne. Vi skal have kroppen mere med, og der skal flere sanser i spil. 

Kl. 14.15-14.30: Opsamling og evaluering

Tilmelding til Masterclass 2022

Masterclass 2021

Omkring 40 engagerede bevægelsesvejledere og idrætslærere havde fundet vej til Nyborg d. 2. november 2021 til Masterclass med overskriften "Bevægelse uden begrænsning".
Hensigten med dagen var at stille skarpt på faciliteter og rekvisitter, og udvikle bevægelses- og idrætsaktiviteter uden at lade sig begrænse af de rammer og ressourcer, der er lagt ned over den enkelte skole.

Derfor var fokus på dagen idéudvikling, og formålet var at inspirere hinanden på tværs af skoler og udfordringer, så en masse nye idéer kunne opstå og tages med hjem.

Det blev til en masse nye brain breaks, aktiviteter koblet til fagene, samt nye idéer til idrætsundervisningen. Derudover blev værdien af at have en kollega med debatteret, da bevægelsesvejlederne ofte er alene om rollen hjemme på skolen. Et behov der giver mening, og som vi helt sikkert i Dansk Skoleidræt vil følge op på, og have med i planlægningen af næste Masterclass.

Hvorfor Masterclass 

Vi har i løbet af de sidste år mødt mange bevægelsesvejledere og -koordinatorer, som ofte savner sparring omkring de daglige udfordringer, de møder i deres virke som bevægelsesvejledere.

Behovet for Masterclass bygger på følgende antagelser:

 • Funktionen som bevægelsesvejleder er så ny for de fleste lærere, at der er behov for sparring og fremadrettet udvikling af funktionen.

 • Bevægelsesvejledere har behov for at dele viden og erfaringer med andre fagfæller, idet bevægelsesvejlederne ikke nødvendigvis har andre lærere på skolen at sparre med.

 • Bevægelsesvejledere i DK har meget forskelligt definerede opgaver på de respektive skoler, hvorfor videndeling af deres funktioner og udfordringer er vigtige.

 • At bevægelsesvejledere er centrale personer med henblik på at bevægelse bliver integreret lokalt på skolerne. De kan således være vigtige gatekeepere.

 • Bevægelsesvejledere har mange erfaringer fra praksis samt viden om, hvad der foregår af bevægelse, hvordan bevægelsen foregår på skolerne, og hvorfor den foregår - eller hvorfor den ikke forekommer på skolen.

 • Bevægelsesvejledere er bevægelsesildsjæle og derfor er interesserede i at udvikle området i DK. Derfor antager vi, at de er motiverede for at videreuddanne sig og dele erfaringer med andre.

 • Bevægelsesvejledere gennem formel (eller uformel) uddannelse kan bidrage til at udvikle materiale.